Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Du har generell studiekompetanse dersom du har en av følgende:

  • Fullført og bestått treårig videregående skole, på en linje som gir generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole, tatt fag/svennebrev, og tatt studiekompetansefagene du mangler
  • Fullført toårig yrkesfaglig videregående skole og tatt ettårig påbygning til studiespesialisering (allmennfaglig påbygning i Reform 94)
  • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller praksis, og har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene. Mer om 23/5-regelen.
  • Fullført og bestått godkjent en sammenhengende fagskoleutdanning av minst to års varighet, og som er på minst 120 fagskolepoeng.
  • Fullført og bestått en høyere utdanning på minst ett års varighet. Merk at dette må være et fullført og bestått studium. Avbrutte studier (første året av en bachelorgrad eller lignende) gir ikke generell studiekompetanse. Merk at høyere utdanning kun gir generell studiekompetanse dersom du ble tatt opp til utdanningen på grunnlag av en unntaksregel som for eksempel realkompetanse. Dersom du har generell studiekompetanse fra videregående skole er vi pålagt å bruke dette.

Har du ikke generell studiekompetanse, men fyller minst 25 år i opptaksåret kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.