Nicolai Nyland

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 323)

Ansvarsområder

  1. Folkerett,
  2. Statsrett (forholdet til andre stater-utenriksstyret samt forsvarsmakten, herunder militæraksjoner i utlandet,
  3. Forvaltningsrett,
  4. EU og EØS-rett,
  5. Miljørett.

Kompetanse

Folkerett, statsrett, forvaltningsrett, miljørett-nasjonal og internasjonal, EU/EØS-rett, menneskerettigheter, alminnelig formuerett, obligasjonsrett, juridisk metode/rettskildelære, erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold

 

CV

Merittert underviser USN 2020
PhD Universitetet i Oslo 2009
Advokatbevilling 2003
LLM University of Cape Town 2000
Juridisk embetseksamen, cand. jur. 2000

2012-d.d.       Førsteamanuensis i jus USN (HiBu, HBV, HSN, USN),
2010-2011     Juridisk utreder, Norges Høyesterett,
2009-2010     Fast advokat, advokatfirmaet Wiersholm,
2002-2009     Stipendiat og forsker, Universitetet i Oslo,
2002-2008     Advokat Nicolai Nyland,
2001-2002     Advokatfullmektig, advokatfirmaet Wikborg Rein
 

 

 

Publikasjoner

"Ought states to be legally obliged to protect the sustainability of the global environmental system?", Nordic Environmental Law Journal 2019:2, https://www.nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/NMT2019nr2_Nyland.pdf

"What May Be the New International Environmental Law?", kapittel i "The New International Law: An Anthology", Editors: Christoffer C. Eriksen and Marius Emberland, The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library, Volume: 36, 2010,

Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.(Dr. gradsavhandling), Unipub UIO 2009,