masterstudent

Kompetent styrearbeid 1: prosesser mot verdiskaping

Drammen - Deltid

Hvordan kan styrearbeid bidra positivt til bedrifters eller organisasjoners verdiskaping gjennom styremedlemmers kompetanse?

 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Kompetent styrearbeid 1: prosesser mot verdiskaping
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 7,5
 • Kostnader: 17.400,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Emnet undervises på dagtid gjennom 4 dagssamlinger.

Samlingsdatoer for høsten 2024 på campus Drammen:

 • Samling 1: onsdag 11. september
 • Samling 2: onsdag 25. september
 • Samling 3: onsdag 9. oktober
 • Samling 4: onsdag 23. oktober

Dette lærer du i emnet prosesser mot verdiskaping

Studiet har som mål å øke kompetansen om hvordan styrearbeid kan bidra positivt til organisasjonens verdiskaping gjennom gode prosesser internt i bedriften og mot bedriftens interessenter. Styrearbeid innebærer mange formelle og uformelle roller og relasjoner i og utenfor bedriften. Dilemmaer knyttet til roller og rolleforståelse vil stå sentralt, gjennom søkelys på rollen som valgt representant i styret, i tillegg til styrelederrollen.

Styrets hovedoppgaver med kontroll, strategi og rådgivning og lovgivningen som påvirker styrearbeidet vil bli behandlet.

Dette første emnet gir en god innføring, før man kan bygge videre med emne 2: Kompetent styrearbeid 2: digitalisering, bærekraft og mangfold.

Hvem passer studiet for

Nåværende og fremtidige styremedlemmer i private virksomheter og offentlige organisasjoner.

Hvordan kombinere utdanning og jobb

Studiet tilbys som 4 dagssamlinger i hvert emne, fordelt ut over semesteret, så du slipper å ta fri fra jobb flere dager i samme uke.

Samlingene vil alternere mellom forelesninger og diskusjoner i grupper. Diskusjoner vil ta utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og presenterte case og problemstillinger gjennom studiet.

Kompetent styrearbeid kan inngå som et valgemne i Årsstudium i ledelse.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må søkere dokumentere 2 års yrkeserfaring. Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Det anbefales å gjennomføre emne 1 "Prosesser mot verdiskaping" før emne 2 "Digitalisering, bærekraft og mangfold", men dette er ikke et krav.

Har du ytterligere spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Campus ikke avklart
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025