masterstudent

Kompetent styrearbeid 2: digitalisering, bærekraft og mangfold

Campus ikke avklart - Deltid

Hvordan kan du som styremedlem bidra positivt til bedriftens verdiskaping gjennom økt kunnskap om digitalisering, bærekraft og mangfold?

 • Søk opptak fra: 15. Aug 2024

Studieinformasjon

 • Studiested: Campus ikke avklart
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Kompetent styrearbeid 2: digitalisering, bærekraft og mangfold
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 7,5
 • Kostnader: 17.900,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.12.2024
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Emnet undervises på dagtid gjennom 4 dagssamlinger.

Samlingsdatoer for våren 2025 kommer senere.

Dette lærer du i emnet digitalisering, bærekraft og mangfold

Dette kurset har som mål å vise hvordan styrearbeid kan bidra positivt til bedrifters eller organisasjoners verdiskaping gjennom styremedlemmers kompetanse. Verdiskaping defineres både som å skape økonomisk og ikke-økonomisk verdi for bedrifter eller organisasjoner. Vi har spesielt fokus på økt kompetanse om digital transformasjon, bærekraft og mangfold, og hva disse trendene medfører for bedrifter og organisasjoners strategi.

Bedrifter og organisasjoner i dag lever i en digitalisert virkelighet og har behov for kompetanse og forståelse for hvordan de kan skape verdier under nye og raskt endrede betingelser. Hva betyr digital transformasjon for virksomheten? Styrene må også ha god forståelse for bærekraftsmålene virksomhetene vurderes etter. I tillegg trenger styrene kunnskap om hvordan de kan øke mangfoldet i virksomheten og styrene selv, og ikke minst ta i bruk dette mangfoldet på en god måte.

Det anbefales å gjennomføre emne 1 Kompetent styrearbeid 1: prosesser mot verdiskaping, før emne 2, men dette er ikke et krav.

Emneplan høst 2024

Hvem passer studiet for

Nåværende og fremtidige styremedlemmer i private virksomheter og offentlige organisasjoner.

Hvordan kombinere utdanning og jobb

Studiet tilbys som 4 dagssamlinger i hvert emne, fordelt ut over semesteret, så du slipper å ta fri fra jobb flere dager i samme uke.

Samlingene vil alternere mellom forelesninger og diskusjoner i grupper. Diskusjoner vil ta utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og presenterte case og problemstillinger gjennom studiet.

Kompetent styrearbeid kan inngå som et valgemne i Årsstudium i ledelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må søkere dokumentere 2 års yrkeserfaring. Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Det anbefales å gjennomføre emne 1 "Prosesser mot verdiskaping" før emne 2 "Digitalisering, bærekraft og mangfold", men dette er ikke et krav.

Har du ytterligere spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.

 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024