Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Grunnleggende arbeidsrett

Få innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.

Hvor vil du studere?

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvorfor arbeidsrett?

Et ryddig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er helt avgjørende for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å lykkes. Dette kurset gir deg innsikt i en rekke av de reguleringer og lover som gjelder rundt et ansettelsesforhold. Arbeidsgivers styringsrett står sentralt i kurset.

Dette lærer du hos oss

Deltakerne skal få oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Arbeidsgivers styringsrett står senteralt i kurset.

Vi vil gå gjennom følgende temaer:

 • Arbeidsrett som fag, historikk, særpreg, prinsipper og målsettinger, rettskilder og juridisk metode i arbeidsretten

 • Arbeidsgivers styringsrett

 • Arbeidstakerbegrepet, fortrinnsretten, midlertidige ansettelser, begrepet best kvalifisert og arbeidsavtalen

 • Diskriminering i arbeidsretten

 • Konkurranseregulerende avtaler

 • Lønn og arbeidstid

 • Arbeidsmiljø og ferie

 • Utleie av arbeidskraft

 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed som følge av arbeidstakers forhold

 • Saksbehandling av oppsigelse, suspensjon og avskjed

 • Nedbemanning av arbeidstakere

 • Virksomhetsoverdragelse

 • Tariffrett

Pensum

Individuell arbeidsrett

Skjønberg AS. Arbeidsrett. 3. utgave. (Hognestad E, Hotvedt MJ, red.). Gyldendal; 2022.

Norges Lover: lovsamling for rettslære 2022-2023

Anne Bang Lyngdal (1964-) (redaktør), red. Norges lover: lovsamling for rettslære 2022-2023. 31. utgave. Gyldendal; 2022. Ny utgave kommer til høsten og skal brukes på kurs som starter opp da.

Videre utdanningsmuligheter

Grunnleggende arbeidsrett kan brukes som et valgemne innen årsstudium i ledelse.

Se andre videreutdanninger innen ledelse- og økonomifag.