Student Magdalena Myrvang

Lean og kvalitetsledelse

Har dine brukere samme opplevelse av kvalitet som det din virksomhet har? Studiet er basert på grunnleggende moderne ledelsesverktøy og hovedelementene i kvalitetsledelse (TQM) og Lean og har fokus på kontinuerlig forbedring.

Velg studiested

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt

Hvorfor kvalitetsledelse og forbedring?

I dette studiet lærer du hvordan man kvalitetssikrer effektive systemer for vare- og tjenesteproduksjon samt hvordan systemene ledes, vedlikeholdes og forbedres. Studiet fokuserer på kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid i virksomheter, samt hvordan man i en kvalitetskontekst kan gjennomføre grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer for å høyne kvalitet. 

Studiet kan inngå i årsstudium i ledelse.

Dette lærer du hos oss

  • Anvende, vedlikeholde, lede og forbedre kvalitetssystemer i en virksomhet
  • Analysere ulike former for kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring
  • Lede mindre TQM og Lean aktiviteter
  • Å bidra i større forandrings- og utviklingsprosjekt i en kvalitetskontekst

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.