Sahra Krcic studerer prosjektledelse

Prosjektledelse (bachelornivå)

Vi gir deg en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, slik at du får de ferdighetene som skal til for å jobbe i og lede prosjekter.

Hvor vil du studere?

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024

Hvorfor prosjektledelse?

En betydelig andel av vår verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangementer til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeidet kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og en innarbeidet praksis, er andre mer ukjente med arbeidsformen.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

  • Prosjekt som arbeidsform, når egner den seg (ikke), karakteristiske trekk ved et prosjekt
  • Mandat, formål, mål og rammebetingelser
  • Oppstart og teamdannelse
  • Planlegging og styring av prosjekter, planleggings og styringsteknikker
  • Prosjektorganisering, aktører og ansvarsforhold
  • Prosjektstyring, grunnleggende om ulike oppfølgingsmetoder
  • Læring i og erfaringsoverføring mellom ulike prosjekt
  • Lederrollen i prosjektet

Du vil etter fullført studium være kompetent til å innta en pådriverrolle i prosjektarbeidet, og du skal kunne bidra til planlegging, organisering, styring og ledelse av et prosjekt.

Prosjektledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.