Sahra Krcic studerer prosjektledelse

Prosjektledelse

Drammen - Deltid

Vi gir deg en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, slik at du får de ferdighetene som skal til for å jobbe i og lede prosjekter.

 • Søk opptak fra: 01. Mar 2025
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2025
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 26.500,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiet er fulltegnet.
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger i Drammen

Studiet gjennomføres som åtte hele dager i løpet av semesteret. Gjennomføringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid med presentasjoner, diskusjoner og veiledning i prosjektoppgaven.

Undervisningsdatoer høsten 2025 kommer

Alle dager kl. 0900-1600.

Eksamen: Prosjektoppgave i gruppe gjennom hele studieperioden. 

Hvorfor prosjektledelse?

En betydelig andel av vår verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangementer til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeidet kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og en innarbeidet praksis, er andre mer ukjente med arbeidsformen.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

 • Prosjekt som arbeidsform, når egner den seg (ikke), karakteristiske trekk ved et prosjekt
 • Mandat, formål, mål og rammebetingelser
 • Oppstart og teamdannelse
 • Planlegging og styring av prosjekter, planleggings og styringsteknikker
 • Prosjektorganisering, aktører og ansvarsforhold
 • Prosjektstyring, grunnleggende om ulike oppfølgingsmetoder
 • Læring i og erfaringsoverføring mellom ulike prosjekt
 • Lederrollen i prosjektet

Du vil etter fullført studium være kompetent til å innta en pådriverrolle i prosjektarbeidet, og du skal kunne bidra til planlegging, organisering, styring og ledelse av et prosjekt.

Prosjektledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års arbeidserfaring (dokumenteres med arbeidsattester).

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025