Sahra Krcic studerer prosjektledelse

Prosjektledelse (bachelornivå nett)

Dette studiet gir deg en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, og ferdigheter til selv å jobbe i og lede prosjekter.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nettstudier
Nettbasert
Deltid
Vår 2024
Nettstudier
Nettbasert
Deltid
Høst 2024

Hvorfor Prosjektledelse?

En betydelig del av verdiskapningen finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangement til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeid kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og innarbeidet praksis, er andre mer ukjente i arbeidsformen.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte,medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Etter endt studie skal du som student ha opparbeidet deg ferdigheter innen:

  • Oppstart, planlegging, organisering, styring, ledelse og evaluering av prosjekter
  • Usikkerhets- og interessentanalyser for et prosjekt
  • Analyser og drøftinger av sentrale sider ved et prosjekt

Du vil etter fullført studium være kompetent til å:

  • Bidra til konstruktivt prosjektarbeid
  • Bidra til utviklingen av en prosjektkultur i egen virksomhet
  • Forstå hvilke krav arbeidsformen stiller til prosjektlederen

Prosjektledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.