Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Økonomistyring og regnskap (nettstudium)

Nettstudier - Deltid

Vi gir deg en innføring i økonomistyring, og ser på hvordan økonomiske analyser danner grunnlag for beslutninger om styring av en virksomhet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 19.100,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Organisering og undervisning

Studiet er organisert som et rent nettstudium. Innholdet er lagt opp med moduler som presenterer temaer i faget. Undervisningen gjennomføres med videoer som du kan ta fram når det passer deg. Det er ikke lagt opp til fellesforelesninger på nett.

 • Studiet åpner 7. februar 2024 
 • Eksamen: 3 timers digital eksamen gjennomføres 5. juni kl 9.00 - 12.00

Arbeidskrav i emnet: To individuelle oppgaver må være godkjent før eksamen. Frister for innlevering blir lagt ut i læringsplattformen som du får tilgang til når nettststudiet åpner.

Du kan få opptak etter studiestart dersom det er ledige plasser.

Hvorfor studere økonomistyring og regnskap?

For å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetens eiere, er målet med kurset å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger. 

Dette lærer du i studiet

Etter fullført studie skal studenten sitte igjen med denne kunnskapen:

 • ha kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • ha kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger
 • ha kunnskap om de mest sentrale regnskapsprinsipper og vurderingsregler
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori
 • ha kunnskap om finansregnskapets oppbygging og forstå regnskapets betydning som informasjonskilde
 • ha kunnskap om de mest sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse og hvordan disse kan være med å forklare en bedrifts økonomiske stilling
 • ha kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • ha kunnskap om kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet
 • ha kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • ha kunnskap om budsjettprosessene og forstå forskjellen mellom resultat- og likviditetsbudsjett
 • ha grunnleggende kunnskap om investeringsanalyser

Videre utdanningsmuligheter

Økonomistyring kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.