Studenter fra executive master

Coaching og ledelse

Emnet skaper bevissthet om dine muligheter som leder for positiv påvirkning og effektive måter å skape gode relasjoner for å løfte dine egne og andres prestasjoner.

Velg mellom

Studiet veksler mellom campusene Drammen, Porsgrunn, Vestfold eller Torpomoen i Hallingdal. For studiet ved Torpomoen prioriteres søkere fra Hallingdalsregionen.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2025
Hallingdal
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2025
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025

Dette er coaching og ledelse

- en coachende lederstil. motivasjon og selvledelse

Emnet gir deg økt forståelse for og erfaring med hvordan ledere kan benytte en coachende lederstil og verktøy for motivasjon og selvledelse i den praktiske lederhverdagen. Emnet passer for formelle og uformelle ledere samt alle som ønsker å tre inn i en slik rolle på sikt.

Hvorfor coaching og ledelse?

Du vil få innsikt i grunnleggende menneskelige prosesser på individ- og gruppenivå knyttet til endring og utvikling i organisasjoner.

Du vil lære å bruke en coachende lederstil og prinsipper for motivasjon og selvledelse som strategier for å kunne arbeide systematisk og strukturert med faglig og personlig utvikling på individ- og organisasjonsnivå.

Hva slags jobb får du?

Studiet passer for personer som i sin daglige jobbutøvelse opplever behov for en utdyping innenfor temaet coaching og ledelse. Emnet kan brukes som fordypning i en bachelorgrad.

Dette lærer du hos oss

  • Prestasjonshjelp – hvordan gjøre andre gode?
  • En coachende lederstil i teori og praksis
  • Ferdigheter for en coachende lederstil og den gode dialogen: Intuisjon, speiling, lytting og kroppsspråk
  • Håndtering av vanskelige følelser knyttet til endring og utvikling, som for eksempel motstand, konflikt og positiv angst.
  • Hvordan bruke elementer av kognitiv atferdsterapi i en arbeidshverdag.
  • Hvordan jobbe målbevisst med verdier, styrker og grunnelementer fra positiv psykologi og motivasjonspsykologi
  • Medarbeiderskap og en coachende lederstil i lederrollen
  • Tilrettelegging av konstruktive gruppeprosesser og hvordan skape effektive team
  • Refleksjon og læring – individ- og gruppenivå
  • Selvledelse og superledelse i praksis

Årsstudium i ledelse

Coaching og ledelse er et obligatorisk kurs i Årsstudium i ledelse, men kan også tas som et enkeltstående kurs. Se andre kurs innen lederutdanning

Søknadsfrist og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende inntil 3 uker før studiestart. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.