Student fra executive master, Henning Klouman

Endringsledelse

Hvordan kan man jobbe for å skape mer robuste og endringsdyktige bedrifter og offentlige organisasjoner i et arbeidsliv som kontinuerlig er i endring?

Velg studiested

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2025
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024

Hvorfor studere endringsledelse?

Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser. Dette kurset gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til innhold og prosess. Kurset
legger vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter sine eksempler fra alle typer virksomheter.

Dette lærer du hos oss

  • Å lede endringer
  • Bruk av endringsstrategier
  • Endringskynisme - kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
  • Hvordan «oversette» endringer
  • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
  • Håndtering av multiple endringer
  • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet