Kjersti Røsvik

Associate professor

Faculty of Health and Social Sciences
Department of Health, Social and Welfare Studies
Campus Porsgrunn (M-116)
Cand.polit degree, sociology, University of Oslo Associate Professor Teacher and supervisor, Master Preventive Care with Children and Youth

Responsibilities

Lecturer and teacher at Master Preventative Care of Children and Youth

Main topics:

 • Mental Health for Children and Youth
 • Childhood and cultural analysis
 • Internationalization

Competences

 • Child and childhood
 • Family and parenthood
 • Cultural theory
 • E-learning

CV

 

 

Publications

 • Haldar, M. og Røsvik, K. (2020) Family as text: gendered parenthood and family display through home-school correspondence in Norway, Gender, Place & Culture A Journal of Feminist Geography. https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1724080 .https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1724080
 • Haldar, M. og Røsvik, K. (2019). Livsløpets barndom og alderdom. I Brodtkorp, E. og Rugkåsa, M. (red.) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 3. utg. Gyldendal Akademisk. Oslo
 • Røsvik, K., & Haukedal, T. A. (2017). Wikis as digital learning resources in nursing education. Nordic Journal of Digital Literacy, 12(01-02), 31-46. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2017-01-02-04

 • Røsvik, K., Haukedal, T.A. (2016) Wiki as digital learning resource in nursing education (accepted), Nordic Journal of Digital Literacy
 • Damsgaard, H., Røsvik, K. og Øvrum, I.T. (2015) Utfordringer i yrket – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det. FoU i praksis nr.2/15
 • Oellingrath, I. M og Nærum, K. (2006) Kosthold blant ungdom i Porsgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1/06