Leif Inge Magnussen

Associate professor

School of Business
Department of Business, History and Social Sciences
Campus Vestfold (D3-118)
2011 – University College of Southeast Norway (Høgskolen i Vestfold) – Associate professor in leadership/Center manager 2012 – 2017 – The national War academy. Research project; Practice makes mastery(?) 1994- Norwegian Mountain Guides Association – Qualifying courses 2006-2010 Norwegian School of Sport Sciences – Dissertation work (Learning from Friluftsliv) and outdoor education teaching. 1997 - 2005 The National Police Academy: Assistant professor in Psychology and leadership Subjects: Stress, leadership, emergency preparedness and decision-making. Development of new subject: Leadership and evaluations of ongoing educational changes. 1993 - 2009 Established the adventure company Høyt og Lavt ANS & Høyt og Lavt AS: Leadership, quality assurance and guiding and instruction on all mountaineering subject including organised mountain rescue 1997 Norwegian Public Aid: Manager, first aid courses and leadership training:

Responsibilities

Manager, Center of Emergency and Integrated Crisis at University College of Southeast Norway (USN)

Associated Professor in Leadership (USN), Master in Innovation and Leadership - running (with Irmelin Drake) the 15 ECTS courses: Leadership and innovation (LEV4001), and Collaboration and leadership (SAL4501) 

President at The Norwegian Mountain Guides Association(www.nortind.no

Competences

Cand Paed (Master in education) (1996) and practical education (PPU) 1998,

Registered Mountain Guide IFMGA (1993)

Doctor Scient at Norwegian School of Sports Sciences (2012)

Competence as associate professor (2010)

CV

2011 – University College of Southeast Norway (Høgskolen i Vestfold) – Associate professor in leadership/Center manager

2012 – 2017 – The national War academy. Research project; Practice makes mastery(?)

1994- Norwegian Mountain Guides Association –  Qualifying courses

2006-2010 Norwegian School of Sport Sciences – Dissertation work (Learning from Friluftsliv) and outdoor education teaching.

1997 - 2005 The National Police Academy: Assistant professor in Psychology and leadership Subjects: Stress, leadership, emergency preparedness and decision-making. Development of new subject: Leadership and evaluations of ongoing educational changes.

1993 - 2009 Established the adventure company Høyt og Lavt ANS & Høyt og Lavt AS: Leadership, quality assurance and guiding and instruction on all mountaineering subject including organised mountain rescue

1997 Norwegian Public Aid: Manager, first aid courses and leadership training:

Publications

Refereed articles

Sørensen, Jarle Løwe; Magnussen, Leif Inge; Torgersen, Glenn-Egil; Christiansen, Atle Martin; Carlström, Eric. 
Perceived Usefulness of Maritime Cross-Border Collaboration Exercises. Arts and Social Sciences Journal 2018 ;Volum 9.(4)

Magnussen L. I., Carlstrøm, E. Löve-Sörensen, J..,Hagenes, E. F.,Torgersen, G. & Kristiansen, E. (In review). Learning and Usefulness from Collaboration in 'Europe's Largest Exercise'.  Journal: Disaster prevention and management

Magnussen, L. I. (in review). Didactics for the unforeseen. In: Ny samhandlingsteori [New Collaboration Theory]. Ed Torgeresen, G.. Cappelen Damm (peer reviewed, open access)

Kristiansen, E., Sorensen, J. L., Carlström, E. & Magnussen, L. I. (2017). Time to rethink Norwegian maritime collaboration exercises. International Journal of Emergency Services. Vol 6.(1) s. 14-28

Magnussen, L. I. & Boe, O. 2017: Pathei Mathos. Om kadetters mestringsopplevelser. UNIPED (Accepted for publication 170131)

Magnussen, L. I. (2016): La læring skje! I: Horgen, A., Fasting, M. L., Lundhaug, T., Magnussen, L. I. & Østrem, K. (2016): Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (s, 47-64).

Magnussen, L. I. (2014). Being close to each other. Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 6(1), 20–32. http://dx.doi.org/10.7768/1948-5123.1184

Magnussen, L. I. (2012): I Feel So Alive In The Boat! Journal of experiential learning. (Vol 35/1) pp 238-252.

Magnussen, L. I. (2012): Play – The making of deep outdoor experiences. Journal of adventure education and outdoor learning. 12(1), pp 25-29.

Magnussen, L. I. (2010): Try this! Imitation and copying in the outdoor world of seakayaking. Australian Journal of Outdoor Education, 14(2), pp 42-49.

Thesis'

Magnussen, L. I. (2012): Læring i Friluftsliv. Om padlefellesskap i havgapet. PhD thesis, NIH

Gurholt, K. P. & Magnussen, L. I. (2009): Researching Friluftsliv, NIH, poster.

Magnussen, L. I. (1996): Hvordan kan man utvikle en vitenskapsteoretisk basert kvalitetsdidaktikk med utgangspunkt i kvalitetstenkning og strategisk læring? Master Thesis, Cand Paed eksamen, PFI/UV/Universitetet i Oslo

Books and chapters

Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget

Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Innledning. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (15-22)

Magnussen, L. I. (2018). Lær! Forståelse og ferdigheter i friluftsliv. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (23-34)

Magnussen, L. I. (2018). Lek, mening og danning. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (35-44)

Magnussen, L. I. (2018). Veileder i natur – en innføring. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (123-134)

Magnussen, L. I. (2018). Beslutninger og stress. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (155-168)

Magnussen, L. I. (2018). Gruppeteori og relasjonelle ferdigheter. I: Magnussen, L. I. & Vold, T. (2018). Friluftsliv og guiding i natur. Oslo: Universitetsforlaget. (169-188)

Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm (red) (2017). Samvirke, en lærebok i beredskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm  (2017). Samvirke ved kriser. En nygammel utfordring i det nasjonale krisehåndteringssystemet. I:  Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm (red) (2017). Samvirke, en lærebok i beredskap. Oslo: Universitetsforlaget. (13-18)

Magnussen, L. I.  (2017). Beslutninger og stress. I:  Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm (red) (2017). Samvirke, en lærebok i beredskap. Oslo: Universitetsforlaget. (13-18)

Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm  (2017). Resiliens og normalisering. I:  Kristiansen, E., Magnussen, L. I & Carlstrøm (red) (2017). Samvirke, en lærebok i beredskap. Oslo: Universitetsforlaget. (133-144)

Horgen, A., Fasting, M. L., Lundhaug, T., Magnussen, L. I. & Østrem, K. (2016): Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget.

Magnussen, L. I. (2007): Skal vi si ja til natur? I: Sookermany, A. McD. & Eriksen, J.W. (red.), Veglederen. Et festskrift til Nils Faarlund. Oslo: GAN Aschehoug Forlag, s. 288-300. ISBN 978-82-492-0960-6.

Magnussen, L. I. & Wollan, A. K. (1994): Progresjonsfører – En håndbok for deg som har gått på klatrekurs og bor på Østlandet. Høyt og lavt ANS/Hippotrykk

Magnussen, L. I (1992): Ingenting 8-. (Innføringen av 8- på Kolsås). I: Kolsås klatreklubb: Kolsås. Klatreparadis og naturperle. S 124-126. ISBN: 82-992662-0-3      

Reports, essays and Chronicles

Magnussen L. I. (2016) Fjellet er og skal være en fornybar ressurs. Norsk Klatring 130, s 18-19. Kronikk

Magnussen, L. I. (2016) Hornelen er en kilde til dyp glede som må tas vare på!. Sogn avis 160106 s. + Kronikk

Magnussen, L. I. (2015) Hornelen er en kilde til dyp glede som må tas vare på!. Firdaposten 151219 s. 4-4 Kronikk

Magnussen, L. I. (2011): Ulykkesrapport – Føringsulykke i Molladalen. Norske Tindevegledere

Magnussen, L. I. (2009): Vurderingsdokument – Om vurdering i Norske tindevegledere. www.nortind.no.

Magnussen, L. I. (2009): Sakkyndig vurdering: Ulykkesrapport. Lovika. Oppdragsgiver: Midtre Hålogaland politidistrikt, for Norges idrettshøgskole/Norske tindevegledere, (unntatt offentlighet).

Magnussen, L. I. (2009): Kort om Norske Tindevegledere og kvalifiseringen. Norsk Klatring 90 s. 16

Magnussen, L. I. (2009): Gi meg en storvegg – en som byr på motstand. Norsk Klatring 91 s. 46-51

Magnussen, L. I. (2009): Profesjonskamp? Norges nye friluftsblad: UTE (4/09) s. 48

Magnussen, L. I. (2009): Profesjonskamp på rette veier! Kroppsøving 5/09 s. 22-23.

Magnussen, L. I. (2009): Vi trenger høyere kvalitet og krav til arbeid i høyfjellet! Norges nye friluftsblad: UTE (2/09) s. 48

Magnussen, L. I. (2008): Noen perspektiver på kystfriluftsliv fra sjøens myke trafikanter – padlerne. (www.frifo.no) Frifo-konferanse om allemannsretten, november 07.

Magnussen, L. I. (2007): Et essay om det å være veileder i kajakk. Kompendium, Norges padleforbund.

Magnussen, L. I. (2007): Hva kjennetegner praksislæring i friluftsliv og hvordan kan den utforskes? PhD Fag- og metodeeksamen ved Norges idrettshøgskole.

Magnussen, L. I. (2007): Fremmed eller venn, informasjonssamler og tolker av sosial praksis. PhD Vitenskapsteori- og etikkessay ved Norges idrettshøgskole.

Hagen, H & Magnussen, L. I. (2007): Arbeidsmønster for klatring. Norske tindevegledere.

Magnussen, L. I. (In press - sic): Situasjonsbevissthet, beslutninger og noen mulig pedagogiske implikasjoner. www.snoskred.no.

Magnussen, L. I. (2005): Fra perifer til full deltakelse i friluftsliv. En selvbiografisk studie av min egen deltaker og læringsbane. Essay. Politihøgskolen.

Further: 15 evaluation reports and essays.