Grethe Eilertsen

Professor in Clinical Nursing

Faculty of Health and Social Sciences
Department of Nursing and Health Sciences
Campus Drammen (4204)
Grethe Eilertsen is professor in clinical nursing and head of the study field Geriatric Health Care in Master in Clinical Health Care.

Responsibilities

 • Subject coordinator PhD course "Qualitative Methods"
 • Subject coordinator Master course "Healthpromotion and Personcentred Perspectives on Old Age"
 • Leader Research Group of Older Peoples' Health 

Competences

 • Health and illness experiences in old age
 • Chronic illness 
 • Subjective illness experiences following stroke 
 • Qualitative research design and methods

CV

 1. Education
 • Dr.Polit (PhD) The Medical Faculty, Institute of Nursing Science, University of Oslo 2005
 • Candidate of Nursing Science (MNSc), The Medical Faculty, Institute of Nursing Science, University of Oslo 1990
 • Registred Nurse (RN) Telemark University College 1982

Education

 • Dr. Polit (PhD) Faculty of Medicine, Institute of Nursing Science, University of Oslo 2005
 • Cand. Nursing Sci. (MNSc) Faculty of Medicine, Institute of Nursing Science, University of Oslo 1990
 • Registred Nurse (RN) Telemark University College, 1982

Scientific Merits

 • Professor, Faculty of Health and Social Sciences, Dep. of Nursing and Health Sciences, University College of Southeast-Norway 2016 -
 • Professor II, Faculty of Medicine and Health Sciences, Dep. of Health Sciences in Gjøvik, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 2015 -
 • Associate Professor II, Faculty of Health, Care and Nursing, Gjøvik University College, 2013-2015
 • Associate Professor II, Faculty of Medicine, Institute of Nursing and Health Sciences, University of Oslo 2009-2010
 • Associate Professor, Faculty of Health, Buskerud University College 2005-2016
 • University lecturer, Faculty of Medicine, Institute of Nursing and Health Sciences, University of Oslo 2000-2005
 • Opponent at PhD defences  PhD avhandling. Odense Patient data Explorative Network (OPEN), Odense University Hospital/       Department of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark 2017
 • Midtveisevaluering PhD-student at the PhD program of Person-Centred Healthcare, Høgskolen i Sørøst-Norge 2016
 • Midtveisevaluering PhD-student at the PhD program of Person-Centred Healthcare, Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2015
 • Main supervisor for 1 PhD student who have completed her degree, associate supervisor for 1 PhD student who have completed her degree, currently associate supervisor for 3 PhD students.
 • Member of work group for å utvikle meritteringordning for utdanningsfaglig kompetanse ved Høgskolen i Sørøst-Norge 2017-2018
 • Member of fag- og styringsrådet for Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester i Buskerud 2017 -
 • Member of Fag- og samarbeidsrådet for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus fylke 2012-2014
 • Member of Fagråd for Rehabilitering Helse Sørøst 2010-
 • Member of  Høgskolestyret Høgskolen i Buskerud (1. vara) 2007-2013
 • Member of vurderingsnemnd for tildeling av forskningsmidler Møre og Romsdal HF 2012-2015
 • Member of forskningsutvalget Vestre Viken HF 2010-2012
 • Member of sakkyndig utvalg søknad om dosentopprykk, Universitetet i Agder 2017
 • Member of sakkyndig utvalg søknad om førstelektoropprykk, Universitetet i Agder 2016
 • Member of sakkyndig utvalg søkere til faste stillinger førsteamanuensis/førstelektor, Høgskolen i Telemark 2015

 Research Grants

 • Kompetanse om delirium blant eldre (KODE). Fylkesmannen i Oppland (NKr 100 000) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland (Nkr 50 000) 2015
 • Competence enhancement in the field of Rehabilitation related to Vision and Stroke (KROSS). The Norwegian Directorate of Health, www.helsedirektoratet.no/tilskudd.Nummer "2012000414". (NKr 1.5 mill) Project leader: Helle K. Falkenberg 2012-14
 • Lighting Old Age (LOA). The Norwegian State Housing Bank. (1.5 mill NKr) Project: 2008/162/Arena Helseinnovasjon (NKr 200 000)
 • Post stroke Fatigue. (NCR) 76503/V10. (6 mill NKr) Project leader: Suzie H. Kim 2005-2009 
 • ”Everything is the same, but nothing is what it used to be” - Old Women’s Experiences of Life after a Stroke (NRC). Doctor scholarship.


 

 

Publications

2019

Haanes G.G., Hall E. & Eilertsen G. Acceptance and adjustment: A qualitative study of experiences of hearing and vision impairments and daily life among oldest old recipients of home care. International Journal of Older People Nursing. https://doi.org/10.1111/opn.12236

Falkenberg H.K., Kvikstad T.M. & Eilertsen, G. Improved indoor lighting improved healthy ageing at home–an intervention study in 77-year olds Norwegians. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 12, p 315–324. http://doi.org/10.2147/JMDH.S198763 

2018    

Fjose, M., Eilertsen, G., Kirkevold, M. & Grov E.K. 2018 “Non-palliative care” – a qualitative study of older cancer patients’ and their family members’ experiences with the health care system. BMC Health Services Research201818:745 https://doi.org/10.1186/s12913-018-3548-1

Richter Andersen E., Eilertsen G., Myklebust A.M. & Eriksen S. Women’s experience of acute skin toxicity following radiation therapy in breast cancer. Journal of Multidisciplinary Healthcare. In press.

2016    

Ormstad, H. & Eilertsen G. En biopsykososial modell for fatigue og depresjon etter hjerneslag. Best Practice. December 12 https://bestprac.no/en-biopsykososial-modell-fatigue-og-depresjon-etter-hjerneslag/

Fjose M., Eilertsen G., Kirkevold M. & Grov EK. A Valuable but Demanding Time Family Life During Advanced Cancer in an Elderly Family Member. Advances in Nursing Science. Vol. 00, No. 00, 1–16

Solberg TM. & Eilertsen G. Loss of driver license after stroke - older men’s experiences. Journal of Nursing Education and Practice. 6, 11, 15-23 DOI: 10.5430/jnep.v6n11p15

Eilertsen, G. Horgen, G. Kvikstad T.M. & Falkenberg H.K. Happy living in darkness! Indoor lighting in relation to activities of daily living, visual and general health in 75-year-olds living at home. Journal of Housing for the Elderly. Vol.30/2, 199-213. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02763893.2016.1162256

2015    

Eilertsen, G. Forståelse av pasientens livsprosjekt – en nøkkel i slagrehabilitering? Tidsskrift for omsorgsforskning. 1, 27-37.

Ormstad, H. & Eilertsen G. A biopsychosocial model of fatigue and depression following stroke. Medical hypotheses. Dec; 85(6):835-41. doi:10.1016/j.mehy.2015.10.001. Epub 2015 Oct 12. PMID: 26459975

Gade Haanes, G., Kirkevold M., Hofoss D. & Eilertsen G. Discrepancy between self-assessments and standardised tests of vision and hearing abilities in older people living at home: an ROC-curve analysis. Journal of Clinical Nursing. Sep 3. doi: 10.1111/jocn.12967. [Epub ahead of print]PMID: 26335133

Gade Haanes, G., Kirkevold M., Horgen G., Hofoss D. & Eilertsen G. An intervention designed to improve sensory impairments in the elderly and indoor lighting in their homes: an exploratory randomized controlled trial. Journal of Multidisciplinary Healthcarehttp://www.dovepress.com/articles.php?article_id=19856.

Eilertsen, G., Ormstad H., Kirkevold M., Mengshoel AM., Söderberg S. & Olsson M. Similarities and differences in the experience of fatigue among people living with fibromyalgia, multiple sclerosis, ankylosing spondylitis and stroke. Journal of Clinical Nursing. doi: 10.1111/jocn.12774

2014    

Gade Haanes, G., Kirkevold M., Horgen G., Hofoss D. & Eilertsen G. Sensory impairments in community health care: a descriptive study of hearing and vision among elderly Norwegians living at home. Journal of Multidisciplinary Health Care. : http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=17036.

Vassbø, T. & Eilertsen, G. Faser under sykehusoppholdet – sykepleieres erfaringer med delirium blant gamle med brudd. Nordisk Sygeplejeforskning. 2, 59-71.

2013    

Eilertsen, G., Ormstad, H. & Kirkevold, M. Experience of post-stroke fatigue: qualitative meta-synthesis. Journal of Advanced Nursing. 69, 3, 514-25 doi: 10.1111/jan.12002. Epub 2012 Sep 3.

Sommer, M. & Eilertsen G. Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofelleskap –erfaringer fra en kvalitativ studie. Sykepleien Forskning. 2, 132-140.

2011  

Vassbø, T. & Eilertsen, G. Uro og uklarhet – sykepleieres erfaringer med delirium blant eldre med brudd. (Turmoil and Confusion – Nurses’ Experiences with Delirium in Older Persons with Fractures). Nordisk Sygeplejeforskning. 2, 129-142

2010  

Eilertsen G., Kirkevold M. & Bjørk I.T. Recovering from a Stroke: A Longitudinal, Qualitative Study of Elderly Norwegian Women. Journal of Clinical Nursing 19, 2004-2013.

Meyer S., Ytrehus, S. & Eilertsen G. Meningsfullt arbeid I sykehjem- erfarne   sykepleieres erfaringer. (Meaningful work in nursing homes - experienced nurses' perspectives). Sykepleien Forskning, 2, 148-154.

2005  

Eilertsen, G. (2005) "Alt er som før, men ingenting er det som det var". Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Doktorgradsavhandling, Dr. polit. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

2000  

Eilertsen, G. Forståelse i et hermeneutisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning. Nr.3 136 -159

Books/øker/bokkapitler

2005     

Nord, R., Eilertsen, G. & Bjerkreim, T. (red.) Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk.

1998     

Eilertsen, G. Livet etter slag: Kvinners opplevelse av endring i livssituasjon og livskvalitet de første to årene etter slaget. I: Fra kunst til kolikk – norsk sykepleieforskning i fokus. Red. May Solveig Fagermoen, m fl. Universitetsforlaget Oslo, s 217-227.

Eilertsen, G. Forståelse av slagrammede i lys av Arthur Kleinmanns teori om kronisk sykdom. I: På sykepleiefagets vegne. Red.  Melsæter G. m fl Høgskolen i Oslo. Rapport Nr.13 pp 69-87.