Marte Sørebø Gulliksen

Professor

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Visual and Performing Arts Education
Campus Notodden (F-353)
Professor in culture education and aesthetic practice. https://orcid.org/0000-0001-8074-1850

Responsibilities

 • Leader of research group Embodied Making and Learning
 • Research areas:
  • Embodied making and learning
  • Creativity
  • Teacher education
 • Teaches courses at PhD in Cultural Studies, and was involved in developing and implementing the study.
 • Course leader for Culture Education 9203, 10ECT, PhD in Cultural Studies
 • Teaches research methodology and design theory in MA in Art Education (Masterstudiet i Formgiving, Kunst og håndverk)
 • Supervises PhD students and MA students

Competences

PhD (2006) Oslo School of Architecture and Design, Norway

MA (1997), Telemark University College, Norway

Adjunkt (1995) Bergen University College, Norge

General teacher education with music (1994) Bergen University College, Norge

CV

Publications

Publiserte, vitenskapelige og fagfellevurderte artikler

Søyland, Lovise og Gulliksen Marte S.(2019) Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. I Barnelitterært forskningstidsskrift 01 / 2019 (Volume 10) https://www.idunn.no/file/pdf/67138783/sense-making_through_touch_interaction_with_a_picturebook_a.pdf

Olafsson, Brynjar og Gulliksen, Marte S. (2018) Kreativitet i begynneropplæringen. I E. Michaelsen og K. Palm (2018) Den viktige begynneropplæringen - en forskningsbasert tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget

Gulliksen, Marte S. (2018) Norwegian parents perspective on environmental factors that influence creativity – an empirical grounding for future studies, International Journal of Educational Research 88 (2018) 85–94 https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.01.013

Gulliksen, M. S. (2017). Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education, 4(1), 1415108. doi:10.1080/2331186X.2017.1415108 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2017.1415108

Gulliksen, M. S. (2016). Embodied Making, Creative Cognition and Memory: Drawing on neurobiological knowledge on creative cognition and the role of Hippocampus in memory storing and recollection to explore the experience of carving in green wood. FORMakademisk, 9(1), 1-19. doi:http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1487

Gulliksen, M. S. (2016). Why making matters—developing an interdisciplinary research project on how embodied making may contribute to learning. In P. Lloyd & E. Bohemia, eds., Proceedings of DRS2016: Design + Research + Society - Future-Focused Thinking, Volume7, p 2925-2940 http://www.drs2016.org/193   

Dishke Hondzel, Catharine & Gulliksen, Marte Sørebø: Culture and creativity: Examining variations in divergent thinking within Norwegian and Canadian communities Sage Open Vol.5, Nr 4. http://sgo.sagepub.com/content/5/4/2158244015611448

 

Gulliksen, M. (2014). Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FORMakademisk Vol.7, Nr.5, 2014, Art. 3, 1-19. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/902/1137

 

Gulliksen, M. S. & Hjardemaal, F. R. (2014). Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts. Scandinavian Journal of Educational Research. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2014.967809

 

Gulliksen, M. S. (2012). ”Gode Valg” - om læreres utvelgelseskompetanse i kunst og håndverk. FORMakademisk 5(2) 1 – 12 http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/501/481

 

Gulliksen, M. S. (2012). Livet etter studiene - hva gjør faglærer- og master/hovedfagstudentene i Formgiving, kunst og håndverk etter endt utdannelse? Uniped 1/2012, pp 75-95. https://www.idunn.no/uniped/2012/01/livet_etter_studiene_hva_gjoer_faglaerer-_og_master-hovedfa

 

Gulliksen, Marte Sørebø, & Hjardemaal, Finn. (2011). Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen? Techne A Vol 18 No 1 , pp 175-190. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/39/166

 

Gulliksen, Marte Sørebø, & Hjardemaal, Finn. (2010). Arbeidsformer i Faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk – en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer. ActaDidactica , 4(1), 1-25. https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1052/931  

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2009). Alternative theoretical and methodological approaches for exploring higher education in Arts and Craft. FORMakademisk, 2(2), 4-15. http://www.formakademisk.org/index.php/formakademisk/article/viewFile/45/28

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2009). Teaching form quality in craft (Key-Note Speech). In L. K. Kaukinen (Ed.), Proceedings of the Crafticulation and Education Conference (Vol. 14/2009, pp. 199-206). Helsinki: NordFo Techne A.

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2008). Discourse analysis of form quality negotiations in design processes. In J. Sandven (Ed.), Å forme og forske med fokus på skapende prosesser (Vol. 12/2008, pp. 31-50). Helsinki: Nordfo Techne A, University of Helsinki.

 

Gulliksen, Marte. (2005). Pride and prejudice – some considerations over concept conflicts in Norwegian Art and Craft education. In S. Kullas & M.-L. Pelkonen (Eds.), The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology (Vol. 14/2005). Rauma: Turku University.

 

Gulliksen, Marte. (2005). Formbild - opening the 'black box'. In L. M. Nielsen & I. Digranes (Eds.), DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer (Vol. 2005/33, pp. 11). Oslo: HiO.

 

Gulliksen, Marte. (2004). Constructing a 'Formbild'. In L. M. Nielsen (Ed.), DesignDialog - designforskning i et demokratisk perspektiv. (Vol. 22/2004, pp. 53-63). Oslo: HiO.

 

Gulliksen, Marte. (2003). Finnes det en teoretisk drøftingstradisjon innen mitt fagfelt? In J. Sandven (Ed.), Fagkultur og kernefaglighed. Dokumentasjon fra NordFo-symposium Fredriksberg Seminarium 2.-6. oktober 2002 (B:12 ed., Vol. 2003, pp. 160-179). Notodden: NordFo.

 

Gulliksen, Marte. (2001). The Creative Meeting - A discussion over the Aesthetic Elements in the Creative Process. In C. Nygren-Landgärds & J. Peltonen (Eds.), Visioner om Slöjd och slöjdpedagogik (Vol. B:10/2001). Vasa: NordFo/Åbo Universitet.

 

Gulliksen, Marte. (2000). Om estetikken i møtet med materialet i den skapende prosessen. Arabesk - tidsskrift for musikk og dans, 2000-2.

 

 

Fagfellevurderte paper-presentasjoner på vitenskapelige konferanser etter disputas

Catharine Dishke Hondzel, Marte Gulliksen, Jorunn Hegna, and Jennifer Robinson (2016) Knowledge sharing through international communities of practice, Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE) Conference in London, Ontario (June 21-24)

 

Gulliksen, Marte S. (2016) Arts and Craft as Culture Education. Paper presentert på NERA-konferanse Helsinki 9-11. mars, 2016

 

Gulliksen, Marte S. (2016) Why making matters – Developing an interdisciplinary research project Paper presentert på Nettverkskonferansen for K&H I UH-sektoren (2016)

 

Gulliksen, Marte S. (2015) Why making Matter – an exploration of some of the neurobiological basis for woodcarving. Tangible Means – EkSIG-conference, Kolding.

 

Gulliksen, Marte S. (2015). Creative Cognition and Embodied Making. Paper presented at LearnXDesign2015, Chicago

 

Gulliksen, Marte S. (2015). Preparatory knowledge in Art and craft teacher education. Paper presented at NERA 43rd Congress, Göteborg 4.-6. March, 2015

 

Nielsen, Liv Merete; Tymczuk, Victor; Gulliksen, Marte Sørebø. Vurdering - hva forventes på MA og BA nivå i Kunst og håndverk?. Nettverkskonferanse formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren, Stord, 26.-27. Januar, 2015

 

Gulliksen, Marte S. (2014). Culture, creativity and art education - Parents perspective on environmental factors that influence creativity. Paper presented at InSEA (International Society for Education through the Arts) World Congress, 7-11 July 2014, Melbourne, Australia http://insea2014.com/

 

Gulliksen, Marte S. (2014). Culture, creativity and art education – Norwegian parents’ perspective on environmental factors that influence creativity. Paper-discussion in closed session with HIRG at Technological Learning & Thinking Conference 12.-15. July, 2014, University of British Colombia, in cooperation with HIRG. http://blogs.ubc.ca/tlandt/category/tlt/

 

Gulliksen, Marte S. (2014). Teaching and learning embodied making. Invited lecture/discussion paper. At Technological Learning & Thinking Conference 12.-15. July, 2014, University of British Colombia, in cooperation with HIRG. http://blogs.ubc.ca/tlandt/category/tlt/

 

Dishke Hondzel, C., Hansen, R., Sørebø Gulliksen, M. & Lindfors, E. (2014, May) Creativity and the environment: Looking at differences between Canadian, Norwegian and Finnish students. Paper presented at the Canadian Society for Studies in Education (CSSE) Annual Conference, St.

Catharines, ON.

 

Gulliksen, Marte S. (2014) Teacher education in Arts and crafts - faculty teachers' focus on sustainable development. Paper presentert på NERA 42nd Congress: Education for sustainable development 5.-7. mai, Lillehammer, Norway http://www.nera2014.org/ https://hil.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xsl&conferenceID=3914&abstractID=788347

 

Gulliksen, Marte S. og Hjardemaal, Finn R. (2014). Arbeidsformer og innhold i faglærer-utdanningen i formgiving, kunst og håndverk -Et forskningsprosjekt. Paperpresentasjon på Nettverkskonferansen for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren i Tromsø 27.- 28. januar 2014. http://www.kunstkultursenteret.no/wips/180790818/module/articles/smId/57128152/smTemplate/Les_mer_nyheter/template/2013-en-kolonne/

 

Lindfors, E., Dishke Hondzel, C., Hansen, R. & Sørebø Gulliksen, M. (2013, November). Creativity and environment at the age of eight: Comparative research in Canada, Norway and Finland. Paper presented at the Finnish Educational Research Association Conference on Education, Jyväskylä, Finland.

 

Dishke Hondzel, Catharine & Gulliksen, Marte S. (2012). The environment for ingenuity: An examination of creativity in Canada and Norway using the Torrance Test of Creative Thinking. Paper presented at Making – an International Conference on Materiality and Knowledge 24.-27. September 2012, Abstract published in Gulliksen, Marte S. & Riis, Kirstine (Eds.). (2012). Book of Abstracts. Making – an International Conference on Materiality and Knowledge. Høgskolen i Telemark. http://teora.hit.no/dspace/bitstream/2282/1249/1/Book_of_Abstracts.pdf

 

Gulliksen, Marte & Hjardemaal, Finn. (2012). The Making of Education – Choosing Content and Methods in Teacher Training in Arts and Craft. Paper presented at Making – an International Conference on Materiality and Knowledge 24.-27. September 2012, Abstract published in Gulliksen, Marte S. & Riis, Kirstine (Eds.). (2012). Book of Abstracts. Making – an International Conference on Materiality and Knowledge. Høgskolen i Telemark. http://teora.hit.no/dspace/bitstream/2282/1249/1/Book_of_Abstracts.pdf

 

Gulliksen, Marte S. (2011). «Det Gode Valg» - om lærerens utvelgelseskompetanse i kunst og håndverk. Paper presented at Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NOFA 3, 11-13 may 2011 Karlstad, Sverige

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2008). Researching the construction of a formbild. In D. Durling, C. Rust, L.-L. Chen, A. Phillipa & K. Friedman (Eds.), Undisciplined! Proceedings of the Design Research Society Conference 2008. Sheffield Hallam University: Sheffield Hallam University.  http://digitalcommons.shu.ac.uk/drs2008/session3/track_d/2

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2008). Teaching Form Quality to Teacher Training Students. In K. Jónsdóttir & u. Jóhannsdóttir (Eds.), Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelses kongres: relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. Reykjavík: University of Iceland - School of Education. https://www.academia.edu/202228/Teaching_Form_Quality_to_Teacher_Training_Students

 

 

Bøker: PhD-avhandling og Hovedfagsavhandling

Gulliksen, Marte. (2006). Constructing a Formbild - an inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations., PhD thesis, Oslo School of Architecture and Design, Oslo.

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2438144

 

Gulliksen, Marte. (1997). Det skapende møtet - En teoretisk og en praktisk estetisk studie av personens møte med materialet i den skapende prosessen. Hovedfagsoppgave. Høgskolen i Telemark, Notodden. https://teora.hit.no/handle/2282/2377

 

 

Redigerte bøker

Gulliksen, Marte S. & Riis, Kirstine. (Eds.). (2012). Book of Abstracts. Making – an International Conference on Materiality and Knowledge. Høgskolen i Telemark. http://teora.hit.no/dspace/bitstream/2282/1249/1/Book_of_Abstracts.pdf

 

Gulliksen, Marte Sørebø, & Johansson, Marlène. (Eds.). (2008). Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. Vasa: NordFo Techne B series.

 

 

Bokkapitler

Gulliksen, Marte Sørebø & Homlong, Siri. (2013). Editorial, Making Materiality and Knowledge. FORMakademisk 2013; volum 6 (2)

 

Gulliksen, Marte Sørebø & Johansson, Marlène. (2008). Introduktion - Undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. In M. S. Gulliksen & M. Johansson (Eds.), Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Vol. B:15/2008). Vasa: NordFo: Techne B series.

 

Gulliksen, Marte Sørebø. (2007). Constructing a Formbild. Byggekunst (Norwegian Review of Architecture), 02/07. (Re-print av Summary fra avhandlingen i 2006)

 

Gulliksen, Marte. (2006). Scenes from encounters. In J. Michl & L. M. Nielsen (Eds.), Building a doctoral programme in architecture and design - Appreciations from colleagues and friends of HALINA DUNIN-WOYSETH's contributions on the occasion of her 60ies birthday (pp. 78-80). Oslo: Oslo School of Architecture and Design.

 

 

Popular texts/lectures

2016 Gulliksen, M.S. "Om små byer og store ideer - er barn på landet mer kreative enn barn i byen?" [On small towns and big ideas - are children in rural areas more creative than children in the city?] Lecture at Forskningsdagene, Bok og blueshuset Notodden, 22. September 2016

2016 Gulliksen, M.S. “Why Making Matters – et forskningsprosjekt” FORM 2(2016)

2016 Gulliksen, M.S., Kirstine Riis og Lovise Søyland «Embodied Making and Learning» FORM 2(2016)

2015 Gulliksen, M. S. (2015). "Den Kreative Hjernen: a mythbuster [The Creative Brain: a Mythbuster]." FORM 5(2015): 8-9.

2015 Debattinnlegg i VG 22.feb 2010: Den egentlige tidstyven i skolen

2010 Debattinnlegg i Aftenposten 12.sept.2010: Økonomi, ikke distriktspolitikk.

2008 Debattinnlegg i Aftenposten 7.jan 2008: Hvem er skurken i skoledebatten?

2007 Debattinnlegg i Aftenposten 18. juni 2007: Kvalitetssans kan læres