Embodied making and learning (EMAL)

Ulike håndarbeidsprosesser. Foto.

Vi studerer menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag, og undersøker også læringen som foregår i disse møtene. Dette beskriver vi som en praksis: embodied making. I undersøkelsen av læringen som foregår i disse møtene, legger vi til grunn et syn på læring og kognisjon som embodied – altså forankret i kroppen.


Hva forsker vi på?

Vårt mål er å utvikle kunnskap som kan forklare den ovennevnte praksisen, og forstå hvilken rolle denne har for enkeltpersoner og for dagens samfunn.

Vi gjør dette ved å samarbeide interdisiplinært, i tett kontakt med og i forkant av den internasjonale forskningsfronten på feltet.

Kunnskapen vi utvikler skal lokalt bidra til å styrke vårt fakultets barnehage, grunnskolelærer, og kunst- og designutdanninger, og internasjonalt bidra til å utvikle kunnskap om læring, undervisning og embodied making generelt.

Se også vår blogg.

Hvordan er vi organisert?

Organisasjonsstrukturen i EMAL består av tre nivå:

1. Målretting:

EMALs ledergruppe administreres av førsteamanuensis Camilla Groth. 

2. Koordinering:

Forskningen koordineres i fire klynger:

 • EMAL-Early Childhood Education (leder Kari Carlsen)
 • EMALdigital (ledere Ingrid Holmboe Høibo og Lovise Søyland)
 • EMAL-læring og undervisning (ledere Åsta Rimstad og Anniken Randers-Pehrsson)
 • EMAL making&materiality (leder Kirstine Riis)

3. Forskning

Selve forskningen utføres av gruppens medlemmer (se medlemsliste i faktaramme) og følgende fagdisipliner er representert:

 • kunst og håndverk
 • kunst/design praksis
 • forming
 • friluftsliv, kroppsøving og dans
 • pedagogikk
 • musikk
 • fagdidaktikk-allmenndidaktikk
 • learning sciences
 • kreativitet, kultur, utdanning

Samarbeidspartnere og nettverk

Vi samarbeider også med OsloMet, UiS/Grensesnitt, BIN-norden, Reggio Children International Network, Helsinki Universitet, Aalto Universitet, Turku University, Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet, Åbo Akademi, NAFOL og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Publikasjoner

Publikasjoner registrert i Cristin