Embodied making and learning (EMAL)

Ulike håndarbeidsprosesser. Foto.

I forskergruppen EMAL studerer vi menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag. Dette beskriver vi som en praksis: embodied making. Vi undersøker også læringen som foregår i disse møtene, og legger til grunn et syn på læring og kognisjon som embodied – altså forankret i kroppen.


Hva forsker vi på?

Gruppens mål er å utvikle kunnskap som kan forklare denne praksisen, forstå hvilken rolle denne har for enkeltpersoner og for dagens samfunn. Vi gjør dette ved å å samarbeide interdisiplinært, i tett kontakt med og i forkant av den internasjonale forskningsfronten på feltet. Kunnskapen vi utvikler skal lokalt bidra til å styrke HIUs barnehage, grunnskolelærer, og kunst- og designutdanninger, og internasjonalt bidra til å utvikle kunnskap om læring, undervisning og embodied making generelt.

Hvordan er vi organisert?

Organisasjonsstrukturen i EMAL består av tre nivå:

Her målrettes forskningen

EMALs ledergruppe ledes av professor Marte S. Gulliksen. På dette nivået målrettes forskningen.

Her koordineres forskningen

Forskningen koordineres i fem clustere:

 • EMAL-Early Childhood Education (ECE) (leder Kari Carlsen)
 • EMALdigital (leder Ingrid Holmboe Høybo)
 • EMAL-læring og undervisning (leder Åsta Rimstad)
 • EMAL making&materiality (leder Kirstine Riis)
 • EMAL-metode (leder Anne Solberg)

Her foregår forskningen

Selve forskningen utføres av gruppens medlemmer. For fullstendig oversikt over alle medlemmene se egen oversikt. De er representert fra  følgende faglige disipliner:

 • kunst og håndverk
 • kunst/design praksis
 • forming
 • friluftsliv
 • pedagogikk
 • musikk
 • fagdidaktikk-allmenndidaktikk
 • learning sciences
 • kreativitet, kultur, utdanning

Samarbeidspartnere og nettverk

Her er en oversikt over noen av våre samarbeidspartnere og nettverk:

Vi samarbeider også med OsloMet, UiS/Grensesnitt, BIN-norden, Reggio Children International Network, Helsinki Universitet, Aalto Universitet, Turku University, Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet, Åbo Akademi, NAFOL og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Pågående PhD-prosjekter i EMAL

PhD-programmet i Kulturstudier:

 • Silje Bergman: Opphavsrett i klasserommet. Åndsverkslovens dilemma i kunst og håndverk, grenser og utfordring
 • for praksis
 • Brynjar Olafsson: Elevens muligheter for kreative avgjørelser i kunst- og håndverksfag
 • Ann-Hege Lorvik Waterhouse: Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner ibarnehagen.

PhD-programmet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser:

 • Lovise Søyland: «Embodied learning» i møte med og skaping av digitale collager. Bildebok på nettbrett med utgangspunkt i materialer og materialitet

Nylig tilsatte stipendiater:

 • Agnethe Tessem
 • Mona Nicolaysen og Marie Skeie i et felles prosjekt: Barnehagens arbeidsmåter for å fremme barns ytringer i Norge og Palestina.

Disputaser gjennomført av EMAL-medlemmer

 • Rimstad, Åsta (2015) Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar. PhD-avhandling. NTNU
 • Carlsen, Kari (2015) Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Dr.Ped. Åbo Akademi
 • Randers-Pehrsson, Anniken (2016) Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst. PhD-avhandling,
 • University of Oslo, Oslo.
 • Riis, Kirstine (2016) Designkundskabens DNA Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA.
 • PhD-avhandling NTNU,
 • Solberg, Anne  (2017) Developing Doctorateness in Art, Design and Architecture. PhD-avhandling.

Publikasjoner

Publikasjoner registrert i Cristin.