Ellen K Baskår

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-107)

Ansvarsområder

Verneombud Institutt for estetiske fag
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Publikasjoner

Publikasjoner

Baskår, Ellen K.
Utviklingsarbeider ved egen arbeidsplass. Motivasjon og læring gjennom praktisk arbeid. Alle barn fortjener kunst og håndverk!; 2011-06-06