Ingvild Aasheim Mykland

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-011)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner