Lovise Søyland

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-114)
Lovise Søyland har jobbet som underviser, utvikler og forsker ved universitetet siden 2011. Hun disputerte i juni 2021 med doktorgradsprosjektet: Grasping Materialities. Making Sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies.

Ansvarsområder

Lovise Søyland er tilknyttet prosjektet MAKER som post doc forsker. Hun er aktivt medlem i forskegruppenene: Embodied Making and Learning (EMAL) og Kunstnerisk utviklingsarbeid.  Søyland underviser i fordypningsstudiet: Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i emnet Tegning i studierettningen Visuell kunst i BA i Kunst og design, samt veileder studenter på bachelor og master nivå.

Kompetanse

Aktiv forsker og utvikler innen områdene materialitet, skapende arbeid med materialer og digitale teknologier, tegning, skaperorientert læring og embodied kognisjonsteorier.

Lenke til avhandlingen Grasping Materialities

CV

Utdanning:

2016-2020 Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

2017 PhD-kurs i Pedagogiske ressurser og læreprosesser, Universitetet i Sørøst-Norge

2017 PhD-kurs i Arts-based research in education and culture, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Arts-based Research Processes and Methodologies, Universitetet i Stavanger

2004-2006 Mastergrad i design, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark

2003-2004 Tegning og bildekommunikasjon, Høgskolen i Telemark

2001-2004 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark

1998-2000 Ålesund kunstfagskole

Publikasjoner i Cristin