Lovise Søyland

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (N-114)
Lovise Søyland jobber som forsker, underviser og kunstner. Hun disputerte i 2021 med doktorgradsprosjektet: Grasping Materialities. Making Sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies.

Ansvarsområder

Lovise Søyland er aktivt medlem i forskergruppenene: Embodied Making and Learning (EMAL) og Kunstnerisk utviklingsarbeid. Hun er tilknyttet prosjektet MAKER som postdoktor. Søyland underviser i studieretning Visuell kunst i BA i Kunst og design og er ansvarlig for emnet Tegning, samt veileder studenter på master nivå.

Kompetanse

Søyland er aktiv forsker og utvikler innen områdene materialitet, skapende arbeid med materialer og digitale teknologier, tegning, skaperorientert læring og embodied kognisjonsteorier.

Lenke til doktorgradsavhandlingen Grasping Materialities

Lovise Søyland er medlem i Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) og Norske Billedkunstnere (NBK). Søyland er også styremedlem og en del av kunstnerisk råd ved Lifjell kunstsenter.

CV

Utdanning:

2016-2021 Doktorgrad med prosjektet: Grasping Materialities, USN

2004-2006 Mastergrad i design, kunst og håndverk, USN

2003-2004 Tegning og bildekommunikasjon, USN

2001-2004 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, USN

1998-2000 Ålesund kunstfagskole

Kurs:

2016-2020 Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

2017 PhD-kurs i Pedagogiske ressurser og læreprosesser, Universitetet i Sørøst-Norge

2017 PhD-kurs i Arts-based research in education and culture, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Arts-based Research Processes and Methodologies, Universitetet i Stavanger

Publikasjoner

2024-2016

Søyland, L. (2024). Why whole-body drawing still matters in our digital age, In T. Schilhab & C.  Groth (Eds.) Embodied Learning and Teaching Using the 4E Cognition Approach Exploring Perspectives in Teaching Practices. Routledge.

Søyland, Lovise (2023) Kollektivutstilling Lifjell kunstsenter sammen med bla. Zoé Eskes og Bendik Vatne

Roksvåg, Karete; Søyland, Lovise (2023). Materialbaserte og kunstneriske utforskinger og uttrykk gjennom stop-motion animasjon. Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2023; 2023-01-23 - 2023-01-24

Søyland, Lovise (2022-2023). Embodied Drawing #7. Novemberutstillingen.  Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) i samarbeid med Drammens Museum, 30.11.2022 - 08.01.2023 

Søyland, Lovise (2022). Å utforske materialenes egenskaper og transformasjonsmuligheter gjennom digital teknologi - Om å skape sanselige og langsomme forbindelser til verden. Nasjonal senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/a-utforske-materialenes-egenskaper-og-transformasjonsmuligheter-gjennom-digital-teknologi/

Søyland, Lovise (2022). Embodied Drawing: Why Manual Drawing Matters in our Digital Age. Forskningsdagene. USN, Campus Notodden. 26. September 2022

Søyland, Lovise (2022). Deltakelse på kunstutstillingen: Å skape mening og handlekraft, USN, Bakkenteigen, 23.09- 13.10.2022

Søyland, Lovise (2022). Kunstutstilling: Embodied Drawings. Foajegalleriet, USN, Notodden, 21.09.-20.10.2022

Søyland, Lovise (2022). Bokanmeldelse. Digitale medier og materialitet. FormAkademisk, 15(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4961

Søyland, Lovise (2022). Deltakelse med ni tegninger på utstillingen: Dyrisk, Seljord Kunstforening/Kunstlåven. 25.06-31.07.2022

Høibo, Ingrid; Søyland, Lovise (2022). Læringssyn i skaparverkstedslitteraturen, NordFo konference MAKE IT TOGETHER, København, 6.-8. april.

Søyland, Lovise (2022). Maker-Centered Learning: Cultivating creativity in tomorrow’s schools (MAKER). MAKER-seminar: Samarbeidsmøte med partnere og «stakeholders». 17.mars 2022 – USN, Notodden

Søyland, Lovise (2022). Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies.Nettverkskonferanse, formgiving kunst og håndverk, 24. og 25. januar 2022. 

Høibo, Ingrid; Søyland, Lovise; Lerpold, Morten (2021). Seminar Mennesket og teknologien - Utforskande tilnærming i filosofi og (i) læringsprosesser, USN, Campus Notodden, 30.10.2021

Søyland, Lovise (2021). Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies.  [Doctoral dissertation, University of South-Eastern Norway, Kongsberg, Norway].Lenke til avhandlingen: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2756969

Søyland, Lovise (2020). Children’s sense-making through exploration. Grasping physical and virtual materialities. Volume 13(3) s. 1-15. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk.DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.3534

Søyland, Lovise (2020). Capturing and Expressing Children’s Sensory Experiences through Arts-based Research Processes. PhD-seminar with Rita Irwin. USN, Campus Notodden, 02.03.2020

Søyland, Lovise (2020). Young Children’s Sense-making through interactions with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial Landscapes. Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019; 2019-01-21 - 2019-01-22

Søyland, Lovise; Gulliksen, Marte Sørebø (2019). Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. Barnelitterært forskningstidsskrift. Volum 10. s. 1-12. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2019-01-02

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volum 12.(1) s. 1-21

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2018). Eksperimentell utforsking av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. Nettverkskonferanse, formgiving kunst og håndverk. Tradisjon og Nyskaping; 2018-01-29 - 2018-01-30

Søyland, Lovise (2018). Children’s sense-making in touch interaction with physical and digital materiality in making processes. THE 5th NAFOL CONFERENCE. Validity and Value of Teacher Education; 2018-10-22 - 2018-10-24

Søyland, Lovise (2018). Sense of touch. Utforsking av digital og fysisk materialitet i skapende prosesser. Nettverkssamling for lærerutdannere; 2018-03-22 - 2018-03-22

Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+ del 2. : The DSL+-project, UiO 2017 80 s.

Søyland, Lovise (2017). Arts-based research on embodied making of digital collages in an educational perspective. Material, Spatial and Sensory Encounters with the Picturebook Object; 2017-06-09 - 2017-06-10, Istanbul.

Søyland, Lovise (2017). Embodied learning i utforsking og skaping av digitale collager. Om bildebokapp og materialer. NETTVERKSKONFERANSE - DYBDE I KUNST OG HÅNDVERK; 2017-01-23 - 2017-01-24

Søyland, Lovise (2017). "Human becoming". Utstilling i Solberg atelier. Forskergruppa Kunstnerisk Utviklingsarbeid; Solberg atelier. 2017-12-08 - 2017-12-10

Søyland, Lovise (2017). Sense-making Through Interaction with the App Wuwu & Co - The Body’s role in Learning in a Digital and Visual era. Learn x Design 2017. The allure of the digital and beyond.; 2017-06-27 - 2017-06-30. London.

Thorsnes, Tollef; Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga; Runsjø, Pål; Hansen, Merete; Lillemæhlum, Marit; Rønningen, Anders; Fredriksen, Trond; Salvesen, Geir Sigvard; Tessem, Agnete Dale; bødkter næss, olav; Arneberg, Ann-Mari Nilsen; Søyland, Lovise; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Solberg, Anne; Fredriksen, Biljana Culibrk; Kühn, Martin; Christoffersen, Jan Terje (2017). Kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier.  Utstilling, seminar, konserter. Forskerguppen for kunstnerisk utviklingsarbeid; Solberg Atelier. 2017-12-08 - 2017-12-10

Gulliksen, Marte Sørebø; Riis, Kirstine; Søyland, Lovise (2016). Embodied Making and Learning - presentasjon av Forskergruppe. FORM 2016 ;Volum 2016.(2) s. 18-19

Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe; Søyland, Lovise (2016). Lærerveiledning DSL+, del 1. : Universitetet i Oslo 2016