Forskningsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene kunst og håndverk, musikk og scenekunst.

Utøvende, skapende virksomhet er kjernen i denne forskningsgruppen, og dette presenteres gjennom utstillinger, konserter, teateroppsetninger og ulike former for performance og hendelser. Dette er utadvendte arrangementer der publikum er en forutsetning, publikum som ser og hører, deltar og medskaper. 

Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det vi forsker på og integrert i resultatene av forskningen. Til vanlig følges dette av en eksplisitt dokumentasjon, som regel skriftlig, eller ulike former for fagartikler.

Kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) er et relativt nytt forskningsområde i akademisk sammenheng. Ulike former for praksisbaserte og kunstbaserte forskningsmetoder er under utvikling nasjonalt og internasjonalt, ofte i kombinasjon med tradisjonelle forskningsmetoder. En felles internasjonal erklæring fra 2020, Vienna-declaration on Artistic Research, finner du her: The Vienna Declaration on Artistic Research

Flere av medlemmene i forskningsgruppen arbeider som utøvende kunstnere innen sine fagfelt og deltar på konserter, utstillinger og andre arrangementer nasjonalt og internasjonalt. Andre har sitt hovedfokus på didaktiske og pedagogiske problemstillinger knyttet til profesjonsutdanningene ved universitetet eller til kulturformidling i videre forstand.

keyboard_backspace Se vår blogg for flere prosjekter

Felles arrangementer for medlemmene: utstillinger, konserter, performance

Publikasjoner

Gruppeledere

Medlemmer