Kunst og design

Bachelor i kunst og design - Visuell kunst

Notodden - Heltid

Ønsker du å jobbe med kunstnerisk praksis i et arbeidsliv innenfor kunstfeltet? Da er studieretningen visuell kunst noe for deg.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Visuell kunst
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Notodden
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 781
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10

Hvorfor visuell kunst?

Kunstens rolle i samfunnet tillegges i dag sentral betydning for den bærekraftige omstillingen, fellesskapsdannelsen og demokratiutviklingen. Dette utvider kunstneres muligheter i kulturfeltet, institusjonelt og i det sosiale rom generelt. Som student på studieretning visuell kunst vil du utvikle ditt eget kunstneriske uttrykk innen et eller flere områder av det kunstfaglige feltet. 

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med ulike oppgaver innen kunstfeltet. Med fordypning i visuell kunst vil du bli rustet til å jobbe med flere ulike former for kunstnerisk praksis i et arbeidsliv innen kunstfeltet.

Kaia Hortemo Skåttet   Kaia Hortemo Skåttet

Dette lærer du på visuell kunst

På studieretningen visuell kunst vil du få omfattende kunnskap om det visuelle kunstfeltet. Det vil bli lagt spesiell vekt på eget skapende arbeid og ferdigheter i ulike tegne- og maleteknikker, illustrasjon og bildearbeid, skulptur og installasjon samt film og videokunst. Gjennom studiet utvikler du en entreprenøriell forståelse av egen kunstnerisk praksis, og du lærer å bruke kompetansen din i et fremtidig arbeidsliv innen kunstfeltet.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst og designfaglige virksomhet rettet mot arbeidslivet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og også hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.  

Dette lærer du 

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker – og jobbe på både grunnleggende og eksperimenterende nivåer. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene. Gjennom studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet prosjektarbeid, forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, selvstendig arbeid i verkstedet, teoristudier, gruppearbeid, dialog og drøfting samt arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer. Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

Sosialt studentmiljø

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studenter på Notodden er på hils på tvers studieretningene. Folk er her for å studere, men også for å leve studentlivet. Tør å by litt på deg selv, vil du oppleve at også de andre er veldig innstilt på å bli kjent med sine medstudenter.

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden 

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å ta en Master i tradisjonskunst (campus Rauland). Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg er du kvalifisert til Master i design, kunst og håndverk (campus Notodden). Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2023
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023