Kunst og design

Bachelor i kunst og design - Håndverk og design

Notodden - Heltid

Er du interessert i å fordype deg innen leire, tre eller tekstil og utvikle deg innen håndverk, kunsthåndverk og design?

Studieinformasjon

 • Studieretning: Håndverk og design
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Notodden
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 471
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10
Foto: Marek Podowski
Foto: Marek Podowski

Hvorfor studieretning håndverk og design?

Studieretningen håndverk og design har en håndverks- og materialbasert tilnærming til design. Du velger materialefordypning innen leire, tre eller tekstil og jobber praktisk skapende i spesialverkstedene. Du får omfattende opplæring i bruk av materiale, verktøy og teknikker innen den valgte materialfordypning og   erfaring med å planlegge og gjennomføre en designprosess – fra idé til ferdig produkt. Gjennom studiet vil du lære hvordan du gjennom håndverksmessig praksis og materialbasert design kan være med på å skape endring og utvikle et mer bærekraftig samfunn.

På dette studiet må du velge hvilket materiale du vil fordype deg i. Dette vil du få en e-post om etter at du har søkt.

Hva slags jobb får du?

Studieretning Håndverk og design leder deg til et arbeidsliv innen bærekraftig håndverk og design. Dette feltet omtales gjerne internasjonalt som en voksende profesjon av ”designer-makers”, hvor kunst, form og funksjonalitet forenes til både masseproduksjon, nisjeproduksjon, skreddersydd detaljhandel og tjenestedesign, der produktene selges fra verksteder, på nett eller gjennom gallerier og butikker.

Dette lærer du på håndverk og design

Du velger å fordype deg innenfor materialområdene leire/keramikk, tekstil eller tre. Her vil du utvikle omfattende håndverksferdigheter og opparbeide deg solid kunnskap om materialer, verktøy og teknikker.

Du får arbeidsplass i godt utstyrte spesialverksteder for arbeid med tre, leire og tekstil. I ulike former for prosjektarbeid vil du bli utfordret til å utforske de funksjonelle, formmessige og uttrykksmessige sidene av håndverket, og til å utvikle selvstendige og unike uttrykk og produkter. I tillegg vil du utvikle en god forståelse for materialer og en kritisk evne til å vurdere og forstå din egen og andres rolle i bærekraftig verdiskaping som utøvende håndverker og designer.

Chiharu studerte tre og metall Chiharu Yamaguchi

 

Dette kan du fordype deg i:  

 

Arbeider i leire og keramikk

Student arbeider med krukke

Tre krukker

Tre smultringer

Dame i spagat

Produkter under arbeid

Raku leirekrukker

Utstilling glassgata

Tekstilarbeid og produkter

tekstilarbeider kollage

to bluser

jakke tekstil

kolleksjon tekstil

tekstil produkt

produkter i utstilling

kollage jakker og kjole

Studenter arbeider med overdel

studenter arbeider med kjole

Arbeid med tre med metall 

tre planlegging

trehylle

hylle i tre oval

vinhylle

hylle med skuff oval

treverkttøy

bord i utstilling

bord laget av Sara

bord laget av Chiharu

bord laget av Lisa

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst og designfaglige virksomhet rettet mot arbeidslivet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og også hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.  

Dette lærer du 

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker – og jobbe på både grunnleggende og eksperimenterende nivåer. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene. Gjennom studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet prosjektarbeid, forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, selvstendig arbeid i verkstedet, teoristudier, gruppearbeid, dialog og drøfting samt arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer. Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

Sosialt studentmiljø

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studenter på Notodden er på hils på tvers studieretningene. Folk er her for å studere, men også for å leve studentlivet. Tør å by litt på deg selv, vil du oppleve at også de andre er veldig innstilt på å bli kjent med sine medstudenter.

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden 

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å ta en Master i tradisjonskunst (campus Rauland). Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg er du kvalifisert til Master i design, kunst og håndverk (campus Notodden). Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

På dette studiet må du velge hvilket materiale du vil fordype deg i. Dette vil du få en e-post om etter at du har søkt.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2023
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023