info
Visuell kunst - June-Malin Birkely Pedersen

Bachelor i kunst og design - Håndverk og design

Notodden - Heltid

Er du interessert i å fordype deg innen leire, tre eller tekstil og utvikle deg innen håndverk, kunsthåndverk og design?

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Håndverk og design
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 471
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor studieretning håndverk og design?

Studieretningen håndverk og design har en håndverks- og materialbasert tilnærming til design. Du velger materialefordypning innen leire, tre eller tekstil og jobber praktisk skapende i spesialverkstedene. Du får omfattende opplæring i bruk av materiale, verktøy og teknikker innen den valgte materialfordypning og   erfaring med å planlegge og gjennomføre en designprosess – fra idé til ferdig produkt. Gjennom studiet vil du lære hvordan du gjennom håndverksmessig praksis og materialbasert design kan være med på å skape endring og utvikle et mer bærekraftig samfunn.

På dette studiet må du velge hvilket materiale du vil fordype deg i. Dette vil du få en e-post om etter at du har søkt.

Hva slags jobb får du?

Studieretning Håndverk og design leder deg til et arbeidsliv innen bærekraftig håndverk og design. Dette feltet omtales gjerne internasjonalt som en voksende profesjon av ”designer-makers”, hvor kunst, form og funksjonalitet forenes til både masseproduksjon, nisjeproduksjon, skreddersydd detaljhandel og tjenestedesign, der produktene selges fra verksteder, på nett eller gjennom gallerier og butikker.

Dette lærer du på håndverk og design

Du velger å fordype deg innenfor materialområdene leire/keramikk, tekstil eller tre. Her vil du utvikle omfattende håndverksferdigheter og opparbeide deg solid kunnskap om materialer, verktøy og teknikker.

Du får arbeidsplass i godt utstyrte spesialverksteder for arbeid med tre, leire og tekstil. I ulike former for prosjektarbeid vil du bli utfordret til å utforske de funksjonelle, formmessige og uttrykksmessige sidene av håndverket, og til å utvikle selvstendige og unike uttrykk og produkter. I tillegg vil du utvikle en god forståelse for materialer og en kritisk evne til å vurdere og forstå din egen og andres rolle i bærekraftig verdiskaping som utøvende håndverker og designer.

Chiharu studerte tre og metall Chiharu Yamaguchi

 

Dette kan du fordype deg i:  

 • Leire og keramikk 
 • Tekstil  
 • Tre med metall  
Utstilling av arbeid i tre. Foto: Marek Podowski
Utstilling av arbeid i tre. Foto: Marek Podowski
Student arbeider i verkstedet for tre og metall. Foto: TIne Poppe
Student arbeider i verkstedet for tre og metall. Foto: TIne Poppe
Studenter arbeider med leire. Foto: Tine Poppe
Studenter arbeider med leire. Foto: Tine Poppe
Utstilling av studentenes arbeider i leire og keramikk.
Utstilling av studentenes arbeider i leire og keramikk.
Foto: Marek Podowski
Foto: Marek Podowski

Hvorfor bachelor i kunst og design?

Dagens samfunn har behov for kreative og skapende evner. Du velger å fordype deg innen en av studieretningene:

Med en bachelor i kunst og design kan du være med på å møte samfunnsaktuelle utfordringer og bli en del av et spennende fagmiljø hvor skaperglede, samfunnsdeltakelse, empati og bærekraftforståelse står sentralt.

Skulpturer 2021

Studentarbeid leire på mose

Humlekasse

Student modellerer en hund i leire

Student planlegger og tester

pensler

forskning på natur

Utstilling med hengekøye

hval i tre

Utstilling Store Galleri

Utstilling av studentarbeider

 

 

 

Sjekk også ut instagram-kontoen vår.

 

Kontakt med arbeidslivet

 

 

 

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet, og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst- og designfaglige virksomhet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.

 

 

 

Dette lærer du

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene.

Under studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet:

 • prosjektarbeid
 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • praktiske øvelser
 • selvstendig arbeid i verkstedet
 • teoristudier
 • gruppearbeid
 • dialog og drøfting
 • arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer

Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

Sosialt studentmiljø

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studentene er på hils på tvers studieretningene. 

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden .

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å studere videre på:

Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

På dette studiet må du velge hvilket materiale du vil fordype deg i. Dette vil du få en e-post om etter at du har søkt.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024