Kirstine Riis

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (F-359A)

Publikasjoner

Publikasjoner

Møller, Trine & Riis, Kirstine (2021) Exploring craft practice in learning communities . Biennial International Conference for the Craft Sciences. Version 1. https://biccs.dh.gu.se/2021/66/1

Riis, K. & Groth, C. (2020) Navigating methodological perspectives in Doctoral research through creative practice: Two examples of research in crafts. Formakademisk Journal, 13 (3). Art. 9, 1-25

Näuman, R., Riis, K & Illeris, H. (2020). Bærekraftdidaktikk I kunst og håndverk. Gjenbruke. Oppvinne. Skape. Cappelen Damm Akademisk. 

Hus, A & Riis, K. (2020). Å fange med blikket og kjenne med hendene. Utstilling som skapende prosess og didaktisk grep. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3536

Riis, K. (2017). Hvilken verdi har kunnskap som utvikles i hendene? Forskerforum (2), 38-39. http://www.forskerforum.no/hvilken-verdi-har-kunnskapen-som-utvikles-i-hendene/

Riis, K. (2016). Designkundskabens DNA. Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA. Doktorgradsafhandling. Trondheim: NTNU. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2393093

Gulliksen, M. S., Riis, K. og Søyland, L. (2016): Embodied Making and Learning. FORM (2).

Hus, A. & Riis, K. (2016): Redesign. FORM (3).

Riis, K. (2013). A systems theory perspective on the relationship between practice and research in the making disciplines. Formakademisk, 6(2), 1-13.

Gulliksen, M. S. & Riis, K. (Eds.). (2012). Book of Abstracts. Making – an International Conference on Materiality and Knowledge. Høgskolen i Telemark.

Riis, K. (2008). Refleksion, læring og kommunikation i arbejdet med kreative, æstetiske processer (Mastergradsafhandling). Notodden: Høgskolen i Telemark.

 

 

Publikasjoner i Cristin