Kunst og design

Bachelor i kunst og design - Digital mediedesign

Notodden - Heltid

Har du lyst til å jobbe som interaksjonsdesigner og lære mer om visuelle uttrykk i digitale medier?

Studieinformasjon

 • Studieretning: Digital mediedesign
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Notodden
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 222 845
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10

Hvorfor digital mediedesign?

Med studieretningen digital mediedesign lærer du hvilken rolle digital design spiller i arbeidslivet. Her får du innsikt i alt fra design- og spillbransjen til forlag og mediebedrifter. Samtidig lærer du hvordan god design kan bidra til å løse komplekse problemer og utfordringer i samfunnet vårt.

Hva slags jobb får du?

Som student på studieretningen digital mediedesign vil du blant annet bli kvalifisert til å jobbe som interaksjonsdesigner (UX) og med annet designrelatert arbeid i både byråer, startup-team, utviklermiljøer, forlag, konsulentselskaper og medieselskaper. Du vil være med på å dekke det økende behovet for interaksjonsdesignere (UX-/UI-designere med flere) i samfunnet i dag. 

Dette lærer du på digital mediedesign

Med fordypning i digital mediedesign vil du utforske og lære mer om en rekke medier og uttrykksformer – fra foto, grafisk design, 3D, apper og interaksjonsdesign til film og animasjon. Du vil jobbe med ulike visuelle uttrykk i digitale medier samt visuell grammatikk og design- og formalestetiske prinsipper i ulike format. I tillegg vil du lære hvordan du kan bruke kompetansen din til å løse komplekse utfordringer i samfunnet.

Julie UX/UI-designer Julie Amalie Karlsen

Undervisning

Studieretningen digital mediedesign er nett- og samlingsbasert. Nettundervisningen vil primært bestå av sanntidsundervisning, felles samlinger og veiledning. På campus Notodden har vil lang erfaring med nettundervisning og har god infrastruktur, avansert utstyr og praktiske støttefunksjoner. Vi strekker oss langt for å gi alle studentene tett oppfølgning og samtidig å skape et godt læringsmiljø for deg som er nettstudent. På samlinger vil du bli kjent med og jobbe sammen med de andre studentene på studieprogrammet.

 

 

Samlinger

 • Samling på Notodden: uke 33 og uke 11 (2024)

Undervisningen legges opp slik:

 • Nettundervisning i sanntid mandager og torsdager kl. 09.15-15.00
 • Fellesfaglige forelesninger på Zoom onsdager 12.30-14.00

Med forbehold om endringer.

 

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst og designfaglige virksomhet rettet mot arbeidslivet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og også hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.  

Dette lærer du 

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker – og jobbe på både grunnleggende og eksperimenterende nivåer. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene. Gjennom studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet prosjektarbeid, forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, selvstendig arbeid i verkstedet, teoristudier, gruppearbeid, dialog og drøfting samt arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer. Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

Sosialt studentmiljø

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studenter på Notodden er på hils på tvers studieretningene. Folk er her for å studere, men også for å leve studentlivet. Tør å by litt på deg selv, vil du oppleve at også de andre er veldig innstilt på å bli kjent med sine medstudenter.

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden 

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å ta en Master i tradisjonskunst (campus Rauland). Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg er du kvalifisert til Master i design, kunst og håndverk (campus Notodden). Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

50.9
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2023