Master i design, kunst og håndverk

Er du en estetiker med forskertrang? Ønsker du å utvikle kreativiteten din og samtidig forske på formgiving? Spesialiser deg i den delen av faget du er mest interessert i.

Velg heltid eller deltid

Studiet er organisert som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Både heltids- og deltidsstudenter kan studere og ha sin egen faste arbeidsplass på campus Notodden. Alle studenter kan bruke verkstedene og biblioteket ved universitetet. Den nettbaserte delen av undervisningen foregår i sanntid på dagtid.  

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvorfor master i design, kunst og håndverk?

Dette er mastergraden for deg som vil gå i dybden på design, kunst og håndverk. Du kan studere pedagogiske spørsmål samtidig som du arbeider teoretisk og praktisk med bilde, skulptur, design eller håndverk. Utforsk det du lurer på og spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i. Mulighetene er mange. På campus Notodden har vi godt utstyrte verksteder innen tre, metall, keramikk, tekstil, digital bildebehandling og digitale skaperverksteder.

Hva slags jobb får du?

Med master i design, kunst og håndverk kan du jobbe som lærer og veileder i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, høgskole og kulturskole. Du kan også jobbe som utvikler og formidler i kulturinstitusjoner. Du utvikler også dine skapende og kunstneriske sider som du kan benytte i egen virksomhet.

Du blir kvalifisert for forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsstudier, og du kan ta del i samfunnsdebatten og sette søkelyset på viktige sider ved fagfeltet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i design, kunst og håndverk

Du får kompetanse i design, kunst og håndverk gjennom teoristudier og estetisk skapende arbeid. Studiet gir deg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode, som du bruker i ditt eget masterprosjekt. Du vil også få innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, og kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv.

​Du lærer å anvende mulighetene som ligger i kombinasjonen mellom estetisk skapende arbeid og teori. Dette dokumenterer du muntlig og skriftlig og gjennom formgivingsprosesser og resultat. Det legges vekt på kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

 

 

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Velg heltid eller deltid

Studiet er organisert som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Både heltids- og deltidsstudenter kan studere og ha sin egen faste arbeidsplass på campus Notodden. Alle studenter kan bruke verkstedene og biblioteket ved universitetet. Den nettbaserte delen av undervisningen foregår i sanntid på dagtid.  

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024