Design, kunst og håndverk

Master i design, kunst og håndverk

Notodden - Heltid

Er du en estetiker med forskertrang? Ønsker du å utvikle kreativiteten din og samtidig forske på formgiving? Spesialiser deg i den delen av faget du er mest interessert i.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Notodden
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 6174
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 20
Legg varsel i kalenderen min

Samlinger

Studiet er nett- og samlingsbasert. Nettundervisningen er sanntidsforelesninger og foregår på tirsdager, onsdager og torsdager. Forelesninger og veiledninger er obligatoriske. Alle samlinger er fysiske og foregår på campus Notodden.

Samlinger høsten 2022:

 • Oppstartssamling uke 33
  - mandag og tirsdag: MASTGD504
  - onsdag, torsdag og fredag: MASTGD501
 • Midtveissamling uke 42
  - mand-torsd: MASTGD501
 • Eksamenssamling uke 49
  - mand-torsd: MASTGD501

Saminger våren 2023:

 • Oppstartssamling uke 3 
  - mandag og tirsdag: MASTGD503
  - onsdag, torsdag og fredag: MASTGD502
 • Midtveissamling uke 10
  - mand-torsd: MASTGD502
 • Eksamenssamling uke 19
  - mand-torsd: MASTGD502

Hvorfor master i design, kunst og håndverk?

Dette er mastergraden for deg som vil gå i dybden på design, kunst og håndverk. Du kan studere pedagogiske spørsmål samtidig som du arbeider teoretisk og praktisk med bilde, skulptur, design eller håndverk. Utforsk det du lurer på og spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i. Mulighetene er mange. På campus Notodden har vi godt utstyrte verksteder innen tre, metall, keramikk, tekstil, digital bildebehandling og digitale skaperverksteder.

Hva slags jobb får du?

Med master i design, kunst og håndverk kan du jobbe som lærer og veileder i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, høgskole og kulturskole. Du kan også jobbe som utvikler og formidler i kulturinstitusjoner. Du utvikler også dine skapende og kunstneriske sider som du kan benytte i egen virksomhet.

Du blir kvalifisert for forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsstudier, og du kan ta del i samfunnsdebatten og sette søkelyset på viktige sider ved fagfeltet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i design, kunst og håndverk

Du får kompetanse i design, kunst og håndverk gjennom teoristudier og estetisk skapende arbeid. Studiet gir deg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode, som du bruker i ditt eget masterprosjekt. Du vil også få innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, og kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv.

​Du lærer å anvende mulighetene som ligger i kombinasjonen mellom estetisk skapende arbeid og teori. Dette dokumenterer du muntlig og skriftlig og gjennom formgivingsprosesser og resultat. Det legges vekt på kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. Lærerutdanning vil si allmennlærer-, faglærer, grunnskolelærer-, barnehagelærerutdanning eller fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

* Søkere med bachelor i barnehagelærerutdanning med oppstart fra 2018 må ha minimum 75 studiepoeng i tverrfaglige estetiske emner, derav minimum 55stp i forming.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2023