Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon – SEBUTI

31

Senteret arbeider med å styrke, videreutvikle og samordne forskning, utvikling og innovasjon rettet mot barnehage og profesjonsutdanningen ved USN. Forskningssentret SEBUTI er en nasjonal og internasjonal aktør innen barnehageforskning som et faglig og uavhengig forskningssenter i barnehagefeltet.

De tre kjernebegrepene forskning, utvikling og innovasjon konkretiserer formålet til forskningssenteret. Gjennom disse er ambisjonen kunnskapsgenerering på internasjonalt nivå, samtidig med regional, nasjonal og internasjonal relevans for barnehagefeltet og for barnehagelærerutdanning.

Følg oss på Facebook

Kalender