Senteret arbeider med å styrke, videreutvikle og samordne forskning, utvikling og innovasjon rettet mot barnehage og profesjonsutdanningen ved USN. Forskningssentret SEBUTI er en nasjonal og internasjonal aktør innen barnehageforskning som et faglig og uavhengig forskningssenter i barnehagefeltet.

De tre kjernebegrepene forskning, utvikling og innovasjon konkretiserer formålet til forskningssenteret. Gjennom disse er ambisjonen kunnskapsgenerering på internasjonalt nivå, samtidig med regional, nasjonal og internasjonal relevans for barnehagefeltet og for barnehagelærerutdanning