Marit Bøe

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-407)
Min hovedinteresse i undervisning og forskning er ledelse i barnehagen. Sammen med kollegaer har jeg utviklet og gjennomført ledelsesstudier for barnehageledere på bachelor, master - og myndighetsnivå. Jeg har lang erfaring fra arbeid som pedagogisk leder i barnehage, og i masteroppgaven min gjorde jeg aksjonsforskning knyttet til egen arbeidsplass. I 2016 disputerte jeg på NTNU med doktoravhandlingen: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. 2017-2018 var jeg leder av sekretariatet for ekspertutvalget om barnehagelærerrollen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet september 2017. Her er lenke til ekspergruppens nettside hvor du kan lese mer om mandatet og lenke til rapportene https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskningsinteresser

  • Ledelse i barnehagen
  • Kvalitative metoder
  • Skygging som metode i ledelsesforskning
  • Aksjonsforskning/interaktiv forskning i samarbeid med barnehagelærere
  • Barnehagelærerrollen i profesjonsperspektiv

 

CV

Utdanning

2021 USN UH ped emne 1: "Utdanning i digital tid"

2019-2020 PhD supervison program, USN 

2012-08 - 2016-08 NTNU - Philosophia doctor Pedagogisk institutt

Tittel på avhandling: Personalledelse som hybride praksiser - et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen.

2003-08 - 2006-08 Høgskolen i Oslo - Master i barnehagepedagogikk

2005-01 - 2005-12 Høgskolen i Vestfold - Pedagogisk utviklingsarbeid 

2003-08 - 2003-12 Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektledelse

1995-08 - 1996-06 Høgskolen i Telemark - Pedagogisk veiledning 

1994-08 - 1995-06 Høgskolen i Telemark - Sosialpedagogikk 

1993-08 - 1994-06 Universitetet i Oslo - Mellomfag i pedagogikk 

1990-08 - 1993-06 Telemark lærerhøgskole - Førskolelærer 

 

Yrkeserfaring

2006-01 - Høgskolen i Sørøst-Norge - Høgskolelektor/førsteamanuensis fra 1.2. 2016 (100%)

2000-08 - 2007-12 Sibubarn Raumyr - Pedagogisk leder og fagleder (100%)

2000-01 - 2000-07 Kronen bedriftsbarnehage - Pedagogisk leder (100%)

1997-08 - 1999-10 Gullaug skole - Førskolelærer/kontaktlær er (100%)

1996-08 - 1997-08 Borgen skog barnehage - Pedagogisk leder (100%)

1993-08 - 1996-08 Trollstua barnehage - Pedagogisk leder (100%)

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin