Stipendiater med fokus inn mot barnehage

Vi har to doktorgradsprogrammer som blant annet retter seg mot barnehagefeltet. Her får du en oversikt over stipendiater og forskningsprosjektene innenfor de to programmene.


Barnehageforskning ved doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Bernsen, Anette Sofie
Rom for barnas stemmer. Lekemiljøer i barnas perspektiv.

Iversen, Ragnhild Laird
Religion og livssyn i barnehagen. En kvalitativ studie av femåringers formidling, fortolkning og forhandling av religioner og livssyn i en livssynsmangfoldig kontekst.

Lindquist, Hein
Multilingual raising in early childhood. Et prosjekt om stimulering av flerspråklig utvikling i hjem og barnehage i tidlig barndom (1-3 år).

Løkken, Ingrid Midteide
Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen. Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Mortensen, Merete Helene 
På jakt etter danningens kår i barnehagen.

Nicolaysen, Mona
Barns estetiske ytringer. Materialbesvisshet i pedagogiske virksomheter.

Norheim, Helga
The impact of relative poverty on European parents’ experiences, expectations and attitudes towards Early Childhood Education and Care.

Skeie, Marie
Hvordan iscenesette for barns ytringer gjennom kunst?

Sønsthagen, Anne Grethe
Barnehageleiinga sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving i barnehagen: Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar.

Barnehageforskning ved doktorgradsprogrammet kulturstudier

Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Materialpoetiske hendelser. En studie av barns materielle inspira(k)sjoner i barnehagen.

Barnehageforskning ved doktorgradsprogrammet i økologi

Ingunn Skalstad
Uteområdet som erfarings- og læringsarena i naturfag. – Eit godt utgangspunkt for undring over naturfaglege tema i barnehage og på skule.