Anne-Line Bjerknes

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen (16018)
Jeg er aktivt med i forskningsprosjektet BRIDGES hvor tverrfaglig didaktikk i lærerutdanningen er i fokus. Øvrig forskning handler didaktikk innenfor STEM der læring/erfaring gjennom emosjoner og nysgjerrighet som oppstår i lek og gode samtaler i barnehage og skole. Jeg jobber også inn i REKOMP og samarbeider med praksisfeltet om utvikling og forskning. Jeg er også opptatt av å inkludere samiske perspektiver inn i utdanningene.

Ansvarsområder

2022-2023:

(Tidligere år: naturfag i GLU, PPU for naturfag og NHB i  BLU)

 

FORSKNINGSGRUPPER:

Kompetanse

 • Naturfag og natrufagsdidaktikk
 • Matematikk og matematikkdidaktikk
 • Biologi/økologi (PhD innen økosystem tjenester, pollineringsøkologi)
 • Undervisning (undervist: 8 år i UH, 10 år i vgs, 4 år i grunnskole)
 • Realfag i skole og barnehage. Se forskningsinteressene over for mer utdypning.

 

CV

 • Førsteamanuensis ved USN (2018 -)    
 • Lektor med opprykk ved Frogn vgs (underviste: matmeatikk, naturfag, biologi og geografi) (2008-2018)
 • Kompetanse for kvalitet, matematikk og didaktikk. NMBU (2016-2018)
 • PhD studier. NMBU. Disputas 2008. Økologi og statistiske analyser.
 • Praktisk pedagogisk utdannelse. Universitetet i Oslo (UiO). (2004)
 • Midtstuen ungdomsskole, Oslo kommune (2001-2004)
 • Cand. Scient i biologi. UiO. (2000)
 • Cand. Mag, biologi, statistikk, kjemi, matematikk og fysikk.

Publikasjoner

RAPPORTER:

Bjerknes, A. L., & Wilhelmsen, T. (2022). Implementering av Profesjon, progresjon og praksis i barnehagelærerutdanningen. Følgeforskning 2. studieår BLU, Universitetet i Sørøst-Norge. Delrapport 3.  2022_83_Bjerknes_Wilhelmsen.pdf (usn.no)


KONFERANSEBIDRAG:

Forskerfrøkonferansen, Oslo 2023

 • Conceptual PlayWorld - Naturfaglig fantasilek med utgangspunkt i barnehbøker (invitert foredragsholder).

Naturfagkonferansen, Hell 2022:

 • Skalstad, I. & Bjerknes, A-L. STEM Conversations in Early Childhood Education
 • Bjerknes, A-L, Skalstad,I. og Freudenreih-Rapple, S. Folkehelse og livsmestring gjennom naturfag - og andre fag -i lærerutdanningen

Erfaringskonferansen høsten 2022: Perspektiver på bærekraft i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Hva er god utdaning i barnehagen? https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/barnehageforskning-utvikling-og-innovasjon/satsningsomrader-og-samarbeid/helhetlig-laring-i-barnehagen

Lærerutdanningskonferansen (April 2022)

 • Profesjon, progresjon og praksis strukturen i barnehagelærerutdanningen ved USN. Invited speaker sammen med Terese Wilhelmsen.

Mind the gap! Conference on interdisciplinary teacher education to address future challenges. (Tromsø, mars 2022):

 • Bjerknes, A-L., Hofman, A. og Aasesad, Å. Hva fremmer og hemmer tverrfaglig samarbeid i undervisning i lærerutdanningen?
 • Hvordan måler man kvalitet i tverrfaglig undervisning?

 

EECERA, 2021: 

 • Curiosity and Wondering in Early Childhood Education and Care: How can you support Children’s Interest in Science from an early age? Presenter(s): Anne-Line Bjerknes, Terese Wilhelmsen and Emilie Foyn-Bruun, University of South Eastern Norway, Norway
 • Pedagogical Impacts of Norwegian Kindergartens’ Response to COVID-19. Presenter(s): Terese Wilhelmsen, University of South-Eastern Norway, Norway Anne-Line Bjerknes, University of South-Eastern Norway, Norway
 • "I climb high to get closer to the sky": Five-year-olds' learning strategies during outdoor play in a Norwegian kindergarten. Presenter(s): Teresa Katherine Aslanian, Anne Kristin Andresen and Anne-Line Bjerknes. University of South-Eastern Norway, Norway

Forskerfrøkonferansen 2021: Digitale verktøy og naturfag i barnehagen. Anne-Line Bjerknes  Forskerfrø: Opptak av Forskerfrøkonferansen 2021 (xn--forskerfr-t8a.no)

Erfaringskonferanse, USN (2020). Hva skjedde i barnehagene våren 2020? Var det så galt, at det ikke var godt for noe? Anne-Line Bjerknes, Terese Wilhelmsen og Anna Moxnes https://vimeo.com/462337751

 

POPULÆRVITENSKAP, KRONIKKER, INNLEGG, INTERVJUER OG ANNET:

https://www.amta.no/nyheter/frogn-videregaende-skole/drobak/valgfag-pa-frogn-videregaende-skole-vekker-oppsikt/s/5-3-154395 

 

Publikasjoner i Cristin