Anne-Line Bjerknes

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold ()
Jeg er interessert i læring gjennom hele livet. Fra barnehage til videregående skole, og er vel aldri ferdig utlært selv heller. Hvordan skape nysgjerrighet og engasjement i læringsprosessene er et av mine kjærneområder.

Ansvarsområder

2020-2021:

 • Underviser realfag i barnehagen.
 • Leder følgeforskning av PPP for BLU, del 3 og 4.
 • REKOMP
 • Leder nettverk for Helhetlig læring i barnehagen (BaHel)

(Tidligere år: naturfag i GLU, PPU for naturfag og NHB i  BLU)

 

FORSKNINGSPROSJEKTER:

 • Digitale tilbakemeldinger som vurdering i matematikk.
 • Realfaglige samtaler med barn.
 • Barn og voksne, sammen om den digitale barnehagen.
 • Nysgjerrighet og undring i barndommen. Hvor viktig er den for å forstå          naturfaget?
 • Følgeforskning i "Profesjon, praksis og progresjon" i barnehagelærerutdanningen.
 • Covid-19 konsekvenser i barnehagen, våren 2020.
 • Biososial-læring i barnehagen.
 • Lesson study

 

FORSKNINGSGRUPPER:

Kompetanse

 • Naturfag og natrufagsdidaktikk
 • Matematikk og matematikkdidaktikk
 • Biologi
 • Undervisning
 • Realfag i skole og barnehage. Se forskningsinteressene over for mer utdypning.

 

CV

 • Førsteamanuensis ved USN (2018 -)    
 • Lektor med opprykk ved Frogn vgs (underviste: matmeatikk, naturfag, biologi og geografi) (2008-2018)
 • Kompetanse for kvalitet, matematikk og didaktikk. NMBU (2016-2018)
 • PhD studier. NMBU. Disputas 2008. Økologi og statistiske analyser.
 • Praktisk pedagogisk utdannelse. Universitetet i Oslo (UiO). (2004)
 • Midtstuen ungdomsskole, Oslo kommune (2001-2004)
 • Cand. Scient i biologi. UiO. (2000)
 • Cand. Mag, biologi, statistikk, kjemi, matematikk og fysikk.

Publikasjoner

VITENSKAPELIGE:

Øvreås, S., Kittilsen, S., Foyn-Bruun, E.E., og Bjerknes, A-L. (2021).  "Jeg ble langt mer skjerpet" - Erfaringer med digitalt samarbeid om undervisningspraksis. Uniped, 44 (2), artikkel 3. («Jeg ble langt mer skjerpet» – erfaringer med digitalt samarbeid om undervisningspraksis - Nr 02 - 2021 - Uniped - Idunn)

Bjerknes, A-L., Opdal, L., and Canrinus, E. T.  (submitted, 2021) "I finally understand my mistakes"- The benefits of screencasted feedbacks. (in review)

Bjerknes, A-L., Foyn-Bruun, E., og Wilhelmsen, T. Curiosity and wonder in early childhood education and care: How can we support children’s interest in science from an early age? Teaching Science (submitted)

Hegland, S.J., Nielsen, A., Lázaro, A., Bjerknes, A.-L., & Totland, Ø. 2008. How does climate warming affect plant-pollinator interactions? Ecology Letters. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2008.01269.x

Bjerknes, A.-L., Totland, Ø., Hegland, S.J. & Nielsen, A. 2007. Do alien plant invasions really affect pollination success in native plant species? - Biological Conservation 138: 1-12.

Totland, O., Nielsen, A., Bjerknes, A.L. & Ohlson, M. 2006. Effects of an exotic plant and habitat disturbance on pollinator visitation and reproduction in a boreal forest herb. - American Journal of Botany 93: 868-873.

Totland, Ø., Nyeko, P., Bjerknes, A.-L., Hegland, S.J. & Nielsen, A. 2005. Does forest gap size affects population size, plant size, reproductive success and pollinator visitation in Lantana camara, a tropical invasive shrub? - Forest Ecology and Management 215: 329-338.

 

RAPPORTER:

Bjerknes, A. L., & Wilhelmsen, T. (2022). Implementering av Profesjon, progresjon og praksis i barnehagelærerutdanningen. Følgeforskning 2. studieår BLU, Universitetet i Sørøst-Norge. Delrapport 3.  2022_83_Bjerknes_Wilhelmsen.pdf (usn.no)

 

MEDIA BIDRAG:

Bjerknes, A-L. Er «timeout» en daglig krenkelse av barn i barnehagen? Aftenposten, debatt (08.10.2019), senere også trykt i barnehage.no.  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3J75qe/er-timeout-en-daglig-krenkelse-av-barn-i-barnehagen-anne-line-bjerknes (også trykt i Barnehage.no) 

Bjerknes, A-L., og Hognestad, K. Barn bør ikke lære å sitte stille. Kronikk (12.03.2019), senere også trykt i barnehage.no og Dagsavisen https://forskning.no/barn-og-ungdom-kronikk-samfunn/barn-bor-ikke-laere-a-sitte-stille/1310295  

Bjerknes, A-L., og Foyn-Bruun, E.E. Ikke kims bort kunnskap med myter fordi du jobber med barn. Kronikk (01.11.2018)  https://forskning.no/kronikk-barn-og-ungdom-naturvitenskap/ikke-kims-bort-kunnskap-med-myter-fordi-du-jobber-med-barn/1255382 

Bjerknes, A.-L- og Totland, Ø. Blomster og bier i krise. Aftenposten 2010. (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Blomster-og-bier-i-krise-6269701.html). Også trykt i Innsikt. 

 

KONFERANSEBIDRAG:

EECERA, 2021: Curiosity and Wondering in Early Childhood Education and Care: How can you support Children’s Interest in Science from an early age? Presenter(s): Anne-Line Bjerknes Terese Wilhelmsen and Emilie Foyn-Bruun, University of South Eastern Norway, Norway

EECERA, 2021: Pedagogical Impacts of Norwegian Kindergartens’ Response to COVID-19. Presenter(s): Terese Wilhelmsen, University of South-Eastern Norway, Norway Anne-Line Bjerknes, University of South-Eastern Norway, Norway

EECERA, 2021:  "I climb high to get closer to the sky": Five-year-olds' learning strategies during outdoor play in a Norwegian kindergarten. Presenter(s): Teresa Katherine Aslanian, Anne Kristin Andresen and Anne-Line Bjerknes. University of South-Eastern Norway, Norway

Forskerfrøkonferansen 2021: Digitale verktøy og naturfag i barnehagen. Anne-Line Bjerknes  Forskerfrø: Opptak av Forskerfrøkonferansen 2021 (xn--forskerfr-t8a.no)

Erfaringskonferanse, USN (2020). Hva skjedde i barnehagene våren 2020? Var det så galt, at det ikke var godt for noe? Anne-Line Bjerknes, Terese Wilhelmsen og Anna Moxnes https://vimeo.com/462337751

 

POPULÆRVITENSKAP, KRONIKKER, INNLEGG, INTERVJUER OG ANNET:

- Forskerfrø, 2021. Digitale naturfaglige aktiviteter i barnehagen.

- Barnehage.no (2021). Ti tips til hvordan man kan heve kvaliteten i det digitale arbeidet i barnehagen

- Kronikk Drammens Tidene (2020): En bivirkining av koronaviruset ble en bedre barnehagehverdag for barna. Terese Wilhelmsen, Anna Rigmor Moxnes og Anne-Line Bjerknes. Kronikk, Barn | En bivirkning av koronaviruset ble smaken på en bedre barnehagehverdag for barna (dt.no)

- Intervju i Utdanningsnytt (2020): Koronakrisen gjorde barnehagen bedre (utdanningsnytt.no).

- Intervjubidrag (november 2019) i podcast til Utdanningsforbundet «Lærerrommet». Episode  35. Time-out i barnehagen, en krenkelse?  https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/podkasten-larerrommet/ 

- Intervjubidrag i en artikkel: Time-out: En krenkelse av barnet? Tekst: Magnhild Freuchen. Januar 2020. https://www.klikk.no/foreldre/barn/barneoppdragelse/advarer-mot-bruk-av-timeout-6858956?fbclid=IwAR0rreAtzJ0s97Z_4b0SF3tQ2eIwHp_tQ7qFcaM4lGxdKNfyIPZAtM7Z5eM 

- Barnehagedagen, radio (12.03.2019): https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMTN01004019/12-03-2019?fbclid=IwAR1p9nLbMiJX7hejfFlGnx7mOAImCrcaLTetqvA-nXGe_oRHVLfgRLmLBoI#t=1h23m35.64s 

- Barnehagedagen NRK, Østafjells nyheter (12.03.2019): https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/201903/DKTE98031219/avspiller 

- Tok pusten av festival-deltagere. 14. november 2016. Amta. https://www.amta.no/nyheter/ungdom/skole/tok-pusten-fra-festival-deltakere/s/5-3-170455 

- Valgfag på Frogn videregående skole vekker oppsikt.  31.08.2016. 

https://www.amta.no/nyheter/frogn-videregaende-skole/drobak/valgfag-pa-frogn-videregaende-skole-vekker-oppsikt/s/5-3-154395 

- Russ på forskertur. 4. mai. 2011. Amta https://www.amta.no/nyheter/russ-pa-forsker-tur/s/1-31-5593621 

- Frognelever skal forske på fjordplagen. 08.02.2016. Amta. https://www.amta.no/nyhet/frogn/ungdomsbedrift/frognelever-skal-forske-pa-fjordplagen/s/5-3-105967 

- De vant konkurransen om å spare mat. 28.04.2016. Amta. https://www.amta.no/skole/frogn-videregaende-skole/miljovern/de-vant-konkurransen-om-a-spare-mat/s/5-3-124594 

- Østlandssendingen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99060217/02-06-2017#t=6m43s