Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen

Barna blir lest for i barnehagen
BARNEHAGELÆRER: UnBa er opptatt av kvaliteten på undervisningen i barnehagelærerutdanningen. (Foto: Tine Poppe/USN)

Forskningsinteressen i gruppen er rettet mot profesjonsdannelse og undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen og barnehagen som praksisfelt.


Forskergruppen Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen (UnBa) tar utgangspunkt i miljøene som forsker på og videreutvikler undervisning i barnehagelærerutdanningen på bachelor- og masternivå. Forskningsgruppen er underlagt Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI). Mål for forskergruppen er å:

  • styrke studentenes profesjonsdannelse og undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning
  • styrke lærerutdannernes egen undervisningskompetanse, FoU-kompetanse og profesjonsdannelse
  • styrke studenters involvering i forskning og faglig utviklingsarbeid
  • styrke FoU-basert utdanning og innholdet i utdanning fra bachelor- til masternivå
  • identifisere og styrke forskningsområder for barnehagelærerutdanningen og barnehagedidaktikk i utdanningen
  • muliggjøre og styrke FoU-samarbeid på tvers av campus, fag og kunnskapsområder(emner) i barnehagelærerutdanning
  • styrke forskningssamarbeidet med partnerbarnehagene
  • styrke formidling av FoU-resultater ved/i nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter, samt å delta i relevante samfunnsdebatter

Pågående prosjekter og publikasjoner