Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Kalender

Aktuelt fra prosjektet

Arkiv

Podkast

Prosjektpartnere