Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Kalender

Aktuelt fra prosjektet

Headset

Ny podkastepisode ute

Stipendiat Solveig Maria Magerøy og masterstudent Hanne Opphaug diskuterer blant annet forståelser for demokrati og medborgerskap i lærebøker for ungdomsskolen

Podkast