Læring og undervisning i naturfag

Forskergruppa i naturfagdidaktikk har faglig og fagdidaktisk bakgrunn fra de viktigste vitenskapsfagene innen skolens naturfag: biologi, kjemi, fysikk og geologi.


Vi forsker på og arbeider for økt kompetanse på læring og undervisning i naturfag.

Andre forskergrupper ved fakultetet