Rune Aae

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

I tillegg til doktorgraden, underviser jeg i:

- Naturfag for GLU og MGLU 1-7

- Naturfag for MGLU 5-10

- NHB fordypning

- Outdoor Education and Experimental Learning in Schools and Kindergartens

CV

Utdanning

1976-85           Grunnskole ved Nabeita skole, Hamarvik, Frøya

1985-88           Frøya videregående skole (1. året), Orkdal videregående skole (2. og 3. 

                          året)

1988-89           Tomb Jordbruksskole - agronomstudiet

1989-90           Røkterskole ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) avd. Gårdsbruket

1990-95           Cand agric. i Økonomi og ressursforvaltning ved NLH (nå NMBU)

1993                Vårsemesteret (jan.- juli) ved University of Alaska, Fairbanks

1997-99           Praktisk pedagogisk seminar ved Høgskolen i Østfold, Remmen

2015-16           Digitale verktøy og medier i nettbasert og fleksibel utdanning, ved
                          Høgskolen i Østfold, Remmen. 15 stdp.

2016                «Geologi i skolen» ved Nord Universitet og Nordic ESERO 10 stdp.

2017                «Astronomi i skolen» ved Universitet i Tromsø og Nordic ESERO 10 stdp.

2017                «Klimaforskning i polare landskap» ved Nord Universitet/Svalbard og

                         Nordic ESERO 10 stdp.

2018                «DIGILU» (Digitalisering i lærerutdanningene). Høgskolen i Østfold

2019                Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 

Arbeidserfaring

Somrene 1986-1994 Diverse gårds- og skogsarbeid, avløser, kirkegårdstjener, fiskeoppdrett og anleggsgartner

Sommer 1995 Hjelpelærer i BZ10 (grunnkurs biologi), B11 (plantesystematikk og -floristikk) og B25 (høyere planters systematikk II) ved NLH

Sommer 1996, 1998, 2001-2003 Hjelpelærer i B110 (plantesystematikk og -floristikk) ved NLH

1. januar 1997-31. juli 2006, samt 80% stilling 1. august 2007 - 31 juli 2008 Lektor ved Tomb Videregående Skole og Landbruksstudier (tidligere Tomb Jordbruksskole)

1. august 2006 til 30. juni 2019 Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold med vekt på naturfag, biologi, utefag, friluftsliv

1. juli 2019 – 30. juni 2023 Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin