Drømmer du om å lage helt nye systemer eller bygge ting fra bunnen? Vi har ingeniørlinjen som passer for deg, uansett hvilken teknologi du er interessert i.

Løs konkrete problemer, jobb tett med næringslivet og bli en av de skarpeste når morgendagens løsninger skal lages 

Kanskje har du en eventyrer i magen og vil ha et yrke som tar deg rundt i verden? Da er kan en maritim utdanning være midt i blinken.

Her er svar på et par av spørsmålene du som vurderer en utdanning innen teknologi kanskje stiller deg.

Dette er maritime studier?

En maritim utdanning gir gode karrieremuligheter om bord på skip eller på land. I studiene har du tilgang til simulatorer i verdensklasse og kontakt med den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk.

Hos oss kan du ta:

Vi har også en mastergrad i maritim ledelse, hvor du kan velge mellom en teknisk eller kommersiell retning.

Hva kan jeg jobbe med etter maritime studier?

Med en maritim utdanning får du muligheten til å søke stillinger med stor internasjonal relevans, både om bord på skip eller på land og du blir attraktiv for jobber både i Norge og i utlandet.

Du kan bli bindeleddet mellom sjø, land og luft og kvalifiseres til en karriere innen hele den maritime næringen.

Hva slags ingeniør skal du bli?

Ingeniører er nøkkelen til det grønne skiftet, men hva slags ingeniør skal du bli? Vi gir deg oversikten over de ulike ingeniørstudiene.

Hva gjør en ingeniør?

Å være ingeniør kan bety så mangt. Hos USN har vi et bredt utvalg av både bachelor- og mastergrader som utdanner deg til ingeniør. Men hva vil du egentlig jobbe med?

Vi tilbyr bachelorgrader innen alt fra mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk til elektro-automasjon og robotikk, og plan og infrastruktur.

Vi anbefaler en tur innom studiesidene for mer informasjon om hva hvert enkelt fag innebærer. Kanskje finner du den fremtidige drømmejobben?

Hvorfor bli ingeniør?

Vil du bli elektroingeniør? Eller kanskje maskiningeniør er jobben for deg? Du bør definitivt undersøke om dataingeniør eller byggingeniør kan være for deg!

Glem heller ikke at du kan jobbe med produktdesign eller elektroautomasjon og robotikk med ingeniørutdanning.

Velg riktig fag og få varierte, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innen det området du brenner for

Hva er sivilingeniør?

Noen masterutdanninger i teknologi gir deg tittelen sivilingeniør, som er en beskyttet tittel. Vi har fem utdanninger som gir tittelen sivilingeniør:

Du kan også få tittelen master i teknologi. Sivilingeniører kan altså jobbe med veldig mye forskjellig, og det er viktig å tenke fagområde før tittel.

Hva har du lyst til å jobbe med?

Før du velger en utdanning som ingeniør, bør du tenke på hva du har lyst til å drive med, hva du er best på og hva som interesserer deg mest.

Du kan til og med ta noen av våre ingeniørmastere med lønn i studietiden, hvor du jobber femti prosent i en bedrift.

Hva hvis jeg ikke har alle fagene jeg trenger for å bli ingeniør?

Hvis du har yrkesfaglig utdanning kan du søke deg inn via forkurs for ingeniørutdanning. Har du relevant fagbrev, kan du søke Y-vei.

Har du generell studiekompetanse og mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagkurs. Det finnes altså mange måter å bli ingeniør selv om du ikke har hatt alle fagene du trenger fra før.