Sonia Munoz Llort

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden ()

Ansvarsområder

- Medansvarlig for ISPED101 og 102

- Foreleser i master i Spesialpedagogisk rådgiving, veiledning og innovasjon (MP-RVI4400)

Kompetanse

Spesialpedagogikk spesialisert innen rehabilitering og habilitering

Tilrettelegging og universell utforming

Karriereveiledning for funksjonshemmede

Funksjonshemming pedagogikk


 

CV

https://www.linkedin.com/in/sonia-mu%C3%B1oz-llort-a7768526/

Publikasjoner

  • Muñoz Llort, S.; Puenchir, M. og Utsi, I. M.; Orning, S. (2021), Interseksjonelle framtidsfortellinger: hvem får drømme om framtiden?, Tidsskrift for kjønnsforskning, Nr.2-3: Fremtider. Oslo: Universitetsforlaget
  • Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering. Presentasjon av funnene i teoretisk gjennomgang for å svare hvordan kan kollektiv inkludering av transpersoner fremmes gjennom avlæring av kjønnsbinæritet og cisnormativitet som kulturelle og institusjonaliserte normer. Inkludering og undertrykkelse – Psychoanalysis And Politics 10 år (Oslo), (2020). Forfattet sammen med Miriam Aurora Hammeren Pedersen
  • Kritisk vurdering av skriftlig helseinformasjon for voksne med ervervet hjerneskade. Presentasjon av preliminære resultater av delstudie 2 fra Ph.D projekt, Helsetjenesforskningskonferanse 2020 (Folkehelseinstituttet, Oslo)
  • Motiverende intervju som redskap innen spesialpedagogisk karriereveiledning for voksne pasienter i et rehabiliteringsforløp. Presentasjon av faglig praksisnær prosess innen karriereveiledning for ungdommer og voksne med funksjonshemminger. Læring- og mestringskonferanse 2018 (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)
  • Spesialpedagogisk karriereveiledning: En viktig (og glemt) tjeneste for å oppnå retten til utdanning for alle, Utdanningsnytt, November 2018

  • Spesialpedagogisk karriereveiledning på ungdomsskole og videregående skole. Presentasjon i Faglig Pedagogisk Dag ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultetet (UiO). Faglig Pedagogisk Dag 2018 (UiO)

  • Tilpasset opplæring i bruk av kognitive hjelpemidler for voksne med ervervet hjerneskade. Presentasjon under Etterutdanning for ansatte i voksenopplæringa i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kompetanse Norge (2018)