Droppet ferien for undervisning

Marius Lysaker (f.v.), Finn Aakre Haugen og studieveileder Siri Luise Tveitan.
SOMMERUNDERVISNING: Marius Lysaker (f.v.), Finn Aakre Haugen og studieveileder Siri Luise Tveitan. (Foto: Maren Sofie Sandbakk/USN)

I sommer har Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker undervist permitterte og arbeidsledige i programmering. Etterspørselen etter dette emnet er stor.


I vår utlyste Kompetanse Norge og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) ut inntil 100 millioner kroner til nettbaserte utdanningstilbud til de som ble permitterte eller arbeidsledige som følge av koronapandemien. 

På USN fikk emnet Python-programmering for beregninger tilskudd fra denne ordningen. Emnet er på fem studiepoeng, og fokuset ligger på å lære algoritmer for å løse realfaglige problemer. Gjennom å bryte komplekse problemer ned i mange delproblemer og skrive algoritmer, kan delproblemene løses ved å utnytte den enorme regnekraften i datamaskinen.

Midlene ble fordelt i begynnelsen av juni, og med oppstart for første gjennomføring 27. juni, var det ikke annet å gjøre enn å kaste seg rundt. Nå er gjennomføring nummer to i gang, mens gjennomføring nummer tre nærmer seg fulltegnet. 

Stor pågang

– Det er alt fra restauranteiere til ingeniører. Alle har til felles at de er blitt arbeidsledige eller permitterte på grunn av korona, forklarer dosent Finn Aakre Haugen og professor Marius Lysaker, som er fagansvarlige for emnet. De er begge tilknyttet Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved campus Porsgrunn.

Selve forelesningene foregår hver mandag. To timer daglig resten av uka veileder de studentene. Dette arbeidet har foregått gjennom hele juli og august, og skal fortsette ut september. Sommerferien må vente til neste år.

Med plass til rundt 40 deltagere på hver gjennomføring, vil til slutt rundt 120 personer få hevet kompetansen. Pågangen har vært så stor at USN vurderer å sette opp flere gjennomføringer av emnet utover høsten. 

LES OGSÅ: Ny karriere? Nettstudier kan være løsningen

Ny lærebok

Haugen og Lysaker har sammen gitt ut en helt ny lærebok om programmeringsspråket Python, som blir pensum både på USN og NTNU i Trondheim. 

Boka begynner med en introduksjon av programmeringsspråket Python og fortsetter med å ta for seg hvordan man bruker Python til å utføre beregninger, blant annet for å analysere store datasett.

– Det er en trend i utdanningssystemet med et større fokus på programmering for beregninger. Programmering er tydelig uttrykt i læreplanene, sier Haugen.