Bente Berget

Bente Berget

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-53)
Spesialfelt innen grønne fags bidrag til helse og samfunn, grønne velferdstjenester og samspill med dyr for ulike brukergrupper

Ansvarsområder

  • Salutogenese
  • Introduksjon for master i samfunn og helse (MSH)
  • Grønne fags bidrag til helse og samfunn
  • Masterveiledning
  • Global Health-internasjonalt master kurs (human meets animal)

Kompetanse

Bruk av gård og natur i et helsefremmende og rehabiliterende perspektiv for ulike brukergrupper

Samspill med dyr (antrozoologi) for ulike brukergrupper, One healt-One Welfare

Samarbeid mellom ulike profesjoner i grønne velferdstjenester

Veiledning og undervisning på ph.d og masternivå 

CV

Dyreassisterte intervensjoner (antrozoologi) for ulike målgrupper (rehabilitering og helsefremmende arbeid), grønn omsorg og bruk av gården som setting for personer med psykiske lidelser, personer utenfor arbeidslivet, utdanning for barn og unge. Erfaringer med dyreassisterte intervensjoner blant tilbydere (bønder) og fagpersoner- innen helse og omsorg.

Publikasjoner i Cristin