Bente Berget

Bente Berget

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-53)
Spesialfelt innen grønne velferdstjenester og samspill med dyr for ulike brukergrupper

Ansvarsområder

  • Salutogenese

Kompetanse

Bruk av gård og natur i et helsefremmende og rehabiliterende perspektiv for ulike brukergrupper

Samspill med dyr (antrozoologi) for ulike brukergrupper

Samarbeid mellom ulike profesjoner i grønne velferdstjenester

Veiledning og undervisning på ph.d og masternivå 

Publikasjoner i Cristin