Henrik Bøhn

Henrik Bøhn

Førsteamanuensis i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-36)

Ansvarsområder

Undervisning

  • Emneansvarlig for emnet PPU - fagdidaktikk: Engelskdidaktikk. 
  • Foreleser i emnet Tekst og kommunikasjon i Grunnskoleleærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  • Foreleser i emnet Vitenskapsteori og metode i Grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.

 

Veiledning

Bachelorstudenter i engelsk (disiplinstudiet); master- og doktorgradsstudenter i engelsk didaktikk.

 

Forskning

Jeg jobber for tiden med et forskningsprosjekt som undersøker læreres vurderingskompetanse i engelskfaget (se også Cristin).

 

Forskergrupper

Klasseromsforskning - Kvalitet i undervisning

Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE) 

Språkdidaktikk

Kompetanse

Engelsk didaktikk, engelsk språkferdighet, interkulturell kommunikasjon.

 

CV

Praksis:

2017- d.d.:  Førsteamanuensis i engelsk og engelsk didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

2017-2018: Leder for Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til kjerneelementer i Fagfornyelsen.

2016-2017: Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

2001-2016: Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Østfold.

1999-2001: Lektor i engelsk ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg og Sonans PrivatGymnas, Fredrikstad.

1997-1998: Lektor i engelsk ved Rjukan videregående skole, Rjukan.

 

Utdanning:

Doktorgrad (PhD) i engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Oslo (2016).

Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold (1999).

Engelsk hovedfag (master), Universitetet i Oslo (1997).

Cand. mag. (bachelor) med fagene engelsk mellomfag, tysk mellomfag, statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Østfold og Telemark distriktshøgskole (1994).

 

Publikasjoner

Se Cristin og ResearchGate.