15 mill. til internasjonalt utdanningssamarbeid

indiske elever har skoleeksamen utendørs med et fantastisk naturlandskap som bakgrunn. Foto
INNSYN OG UTSIKT: Bildet viser en skoleeksamen ved Panchgani Scholar Foundations i fylket Maharashtra i India – ett av mange arnesteder for internasjonal praksiserfaring ved USN.

USN får solide midler til utveksling og annet utdanningssamarbeid med partnere i India og USA. Fem spennende prosjekt vil skape vidstrakte og verdifulle internasjonale erfaringer for studenter og undervisere.


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får støtte til fem store prosjekt gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Støtten kommer gjennom et av deres største programmer: UTFORSK (diku.no).

Mer om USNs nye UTFORSK-prosjekt


UTFORSK er et sentralt virkemiddel i Panoramastrategien (regjeringen.no), som er regjeringens plan for å øke samarbeidet om forskning, høyere utdanning og innovasjon med Brasil, Kanada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

I overkant av 100 millioner kroner ble i år delt ut gjennom UtTFORSK, og USN er blant institusjonene med flest tildelinger. Til sammen mottar USN 15 millioner kroner fordelt på fem prosjekt. Kun NTNU fikk tilslag på flere prosjekt enn USN. 

Ruster studenter til jobb i utlandet

– Å jobbe mot institusjoner utenfor Europa er krevende, men likefullt svært givende og utviklende – ikke minst for studentene som blir involvert. Vi har beredt grunnen for dette godt og nyter nå den solide framveksten. Vi gleder oss over at USN markerer seg sterkt når det gjelder norsk utdanningssamarbeid utenfor Europa, sier viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved USN, Heidi Ormstad (usn.no).

Økt internasjonalisering i både utdanning og forskning er en sentral målsetting for Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

– Studentene våre skal få internasjonal erfaring i løpet av studietiden for å være godt rustet for en jobbkarriere i utlandet. De nye UTFORSK-prosjektene bidrar på sin måte til at terskelen for å bli med på utveksling og annen internasjonalisering går ned, og at den blir enda mer attraktiv å trå over, sier Ormstad.

De fem prosjektene vil føre til forbedret læringsutbytte og økt student- og ansattutveksling av høy kvalitet og relevans. Prosjektene innebærer klassiske og nyskapende utvekslingsopphold, men tilrettelegger også for virtuell og blandet mobilitet. 

Samtidig gir prosjektene muligheter for internasjonalt forskningssamarbeid for masterstudenter og doktorgradsstipendiater og vil også styrke universitetets samarbeid med arbeidslivet. 

Ser til India

India står fram som hovedsamarbeidslandet for de fleste av årets UTFORSK-prosjekter, og det gjelder også for USN: 

Fire av fem UTFORSK-prosjekter ved USN blir løst i samarbeid med indiske Savitribai Phule Pune-universitetet, som USN har et mangeårig, strategisk samarbeid med.

Det femte prosjektet har California State University i USA som hovedpartner. 

LES OGSÅ: USN har åpnet samarbeidssenter i India 

LES OGSÅ: Slår kreftene sammen med indisk universitet

LES OGSÅ: Reisebrev fra USN-student på utvekslingsopphold i India