Vant internasjonal masterpris

Sofia Elamson fra Universitetet i Sørøst-Norge vant internasjonal pris med masteravhandling om europeisk kulturpolitikk. Foto
MYE ARBEID BAK: – Det var et veldig interessant tema å studere, samtidig som masteroppgaven krevde mye arbeid, sier Sofia Elamson. (Foto: Privat)

Sofia Elamson fra Universitetet i Sørøst-Norge vant internasjonal pris med masteravhandling om europeisk kulturpolitikk.


Vestfoldmuseene er en av casene i avhandlingen som resulterte i «The European Museum Academy Master Study of the Year Award 2020» 

I avhandlingen ser Sofia Elamson på EUs kulturpolitikk og hvordan europeiske museer kan bidra til å realisere EUs visjon om livslang læring.

Oppgaven ble skrevet mens hun var student på studieprogrammet «Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap», som nå heter «Master i samfunnsanalyse».

Veileder anbefalte å sende inn

– Jeg synes masteroppgaven var så god at jeg oppfordret Sofia til å sende den inn til konkurransen, sier førsteamanuensis Lasse Sonne som var Sofia Elamsons veileder.

Prisutdelerne i The European Museum Academy går faktisk enda lenger. I sin omtale av oppgaven mener de den holder så høyt nivå at den kunne være grunnlag for et doktorgradsarbeid.

LES OGSÅ: Masterstudent med internasjonal cover-story

– Det var et veldig interessant tema å studere, samtidig som masteroppgaven krevde mye arbeid. Da er det så klart kjempegøy å få en slik anerkjennelse. At funnene i oppgaven skulle vekke interesse på europeisk nivå er langt over det jeg forventet og utrolig kult, sier Sofia Elamson.

Hun hadde tre forskningsspørsmål som hun ville besvare:

  • How has the concept and the use of culture been defined and developed in the European Union’s cultural policy during the last ten years?
     
  • In what way may a cultural institution like a museum be a useful setting for promoting active citizenship through non-formal learning as formulated by the European Union?
     
  • What other societal areas are the museum institutions involved in and how are their practice converging with European Union cultural policy?

Sofia Elamson fra Universitetet i Sørøst-Norge vant internasjonal pris med masteravhandling om europeisk kulturpolitikk.Tilfører mye til lokalsamfunnene

For å besvare spørsmålene gjorde hun et stort søk i EUs egne dokumenter. I tillegg gjennomførte hun casestudier ved to skandinaviske museer: Svenske Jamtli museum i Östersund og norske Vestfoldmuseene.

I avhandlingen konkluderer Sofia Elamson blant annet med at disse to museene tilfører mye mer til lokalsamfunnene enn bare å bevare og stille ut gjenstander. De involverer seg i aktiviteter for å fremme integrering, sosial samhørighet og velferd og samarbeider med ikke-kulturelle institusjoner som sykehus og boligselskaper.

«This practice is often in line with European Union cultural policy, but the museums have in some cases also taken their actions one step further» skriver hun.

Begge museene tar også sine demokratiske oppgaver på alvor, og de viser eksempler på hvordan en kulturinstitusjon kan være en arena for å fremme demokrati og medvirkning i lokalsamfunnet.

Sofia Elamson skriver i avhandlingen at «The results suggest that there is more to culture than meets the eye and that the potential of culture is beginning to unleash, in both policy and practice.»

«Generasjon 3.0»

– I kulturspråket kaller vi dette generasjon 3.0. Det betyr at kultur ikke bare er en verdi i seg selv. Kultur blir nå sett på som en innovativ drivkraft for læring, entreprenørskap, demokrati og bærekraft. Sofias masteroppgave viser hvordan begrepet 3.0 realiseres via museer. Oppgaven er dermed et bidrag til fornyelsen av kulturforskningen i Europa, sier førsteamanuensis Lasse Sonne om funnene.

Masteroppgaven ble skrevet som en del av Erasmus+ prosjektet «Heritage Training for Young Adults (HETYA)», som USN deltok i sammen med partnere fra Bulgaria, Italia og Sverige.

Erasmus+ prosjektet handlet om å utvikle nye metoder for bruk av kulturarv til hjelp for unge voksne med høyere utdanning, som ikke har en jobb og ikke lengre er i utdanning.

LES OGSÅ: Vant masterpris i økonomi og ledelse

Nyskapende masteroppgaver

Fire USN-studenter var med, og Lasse Sonne sier dette var første gang de så direkte koblet studenter som skriver masteroppgaver til et EU-forskniLasse Sonne - fotongs- og innovasjonsprosjekt. Han konstaterer at det har vært en viktig erfaring og en stor suksess.

– For studentene har det ført til at deres masteroppgaver er nyskapende og dermed interessante for forskere i Europe. De har også fått innsikt i hvordan man arbeider med EU-prosjekter, og blitt behandlet som likeverdige forskere i en internasjonal prosjektgruppe. Det har vært en viktig utviklingsprosess for studentene, sier Sonne.
 

Referanse:

Sofia Elamson «The societal potential of culture – visible in both policy and practice? A study of the European Union’s cultural policy and the museum institution’s societal and democratic ambitions.» (PDF)

Sofia Elamson var student på studieprogrammet «Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap», som nå heter «Master i samfunnsanalyse».

Etter hun var ferdig med masteren på USN har hun fått jobb som rådgiver i Nordic Energy Research i Oslo.

The European Museum Academy Master Study of the Year Award 2020:

Mer enn 75 europeiske universiteter ble oppfordret til å sende inn en masteroppgave hver til konkurransen.

The European Museum Academy ønsket at masteroppgaver skulle være innlevert til et europeisk universitet etter 1. oktober 2019. Ettersom prisen ble utdelt første gang i 2020 ble det valgt å frafalle dette kriteriet.

Masteroppgaver fra før denne datoen ble derfor vurdert som kvalifisert til å delta i konkurransen. Sofia Elamsons oppgave ble innlevert i 2017.