Lørdagsuniversitetet Ringerike: Vikingtiden på Ringerike

Professor Bjørn Bandlien presenterer noen av de mest spennende funnene fra vikingtiden, og ser disse i sammenheng med utviklingen av resten av Skandinavia og den videre verden. Populærvitenskapelig foredrag.


24 Sep

Praktisk informasjon

I dette foredraget med historieprofessor  Bjørn Bandlien blir noen av de mest spennende funnene fra vikingtiden presentert, og sett i sammenheng med utviklingen av resten av Skandinavia og den videre verden.
Bjørn Bandlien
Det vil bli trukket linjer tilbake til det fantastiske gravfeltet på Veien ved Hønefoss, og fram til Olav Haraldssons kongsgård ble sentrum for kristning og en ny kongemakt.

Blant de rike fornminnene fra Ringerike som vil bli presentert i nye sammenhenger, er flere gravfunn fra vikingtiden, de spesielle runesteinene i såkalt Ringerikestil, og ikke minst den verdensberømte graven på Gjermundbu, der verdens best bevarte hjelm fra vikingtiden stammer fra.

Bjørn Bandlien underviser blant annet i middelalder- og viktingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.