Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Er du utdannet lærer eller pedagog? Vil du ha kompetanse som barnehagelærer? Bli med på å gi barn en god start på livet!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2020

Fakta om studiet

Barnehagepedagogikk for andre enn er del av en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage.

Studiet Barnehagepedagogikk for andre enn (30 stp) gir i kombinasjon med studiet Småbarnspedagogikk for andre enn (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene:

 • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer)
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

I tillegg kreves minst 20% ansettelse i barnehage.

I barnehagen jobber vi med mange av de samme fagene som på skolen. Matematikk, språk, tekst og kreativitet. Hvordan kan vi arbeide for at barn får et positivt forhold til seg selv og sin egen læreprosess? Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide for å gi barn en god overgang fra barnehage til skole? Lær om barns språklige og motoriske utvikling, og utforsk sammenhengen mellom lek og læring!

Karriere

Studiet Barnehagepedagogikk for andre enn i kombinasjon med studiet Småbarnspedagogikk for andre enn kvalifiserer deg til å søke stilling som pedagogisk leder/pedagog i barnehage eller andre institusjoner for barn fra 0-6 år.

Slik er studiet

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden og fast nettundervisningsdag på de tirsdagene som er spesifisert under.

Samlinger høst 2019

 • Uke 36 - tirsdag 03. og onsdag 04. september
 • Uke 43 - tirsdag 22. og onsdag 23. oktober
 • Uke 48 - tirsdag 26. og onsdag 27. november

Nettundervisning tirsdager: 24. september i uke 39 og 5. november i uke 45.
Samlinger vår 2020

 • Uke 3 - tirsdag 14. og onsdag 15. januar
 • Uke 6 - tirsdag 04. og onsdag 05. februar
 • Uke 14 - tirsdag 31. mars  og onsdag 1. april

Nettundervisning tirsdager: 21. januar i uke 4, 25.februar i uke 9,
10.mars i uke 11.

Opptakskrav

Fullført en av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer
 • Faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

I tillegg kreves minimum 20 % ansettelse i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student