Vis studievalg
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere

Er du utdannet lærer eller pedagog? Vil du ha kompetanse som barnehagelærer? Kom til Høgskolen i Sørøst-Norge – og gi barn en god start på livet!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Fakta om studiet

Et barn som strekker ut en hånd trenger å bli møtt av en trygg voksenperson. Som barnehagelærer er din viktigste oppgave å være der for barna med omsorg og tilstedeværelse. Holde hånden, legge merke til. Lytte. Du som er utdannet lærer eller pedagog har et supert utgangspunkt for å bli en omsorgsfull barnehagelærer. Bygg på utdanningen din med dette studiet – og få samme kompetanse som barnehagelærere.

Studiet er for deg med en av disse utdanningene:
- Grunnskolelærer
- Faglærer i praktiske og estetiske fag med kompetanse fra 1. trinn
- Barnevernspedagogikk
- Spesialpedagogikk

I barnehagen jobber vi med mange av de samme fagene som på skolen. Matematikk, språk, tekst og kreativitet. Hvordan kan vi arbeide for at barn får et positivt forhold til seg selv og sin egen læreprosess? Hvordan kan barnehagen og skolen samarbeide for å gi barn en god overgang fra barnehage til skole? Lær om barns språklige og motoriske utvikling, og utforsk sammenhengen mellom lek og læring!

Karriere

Det er stort behov for flere barnehagelærere i norske barnehager. Barnehagelærerstudiet er også en lederutdanning, og kvalifiserer deg til å bli både barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage eller andre institusjoner for barn fra 0-6 år.

 

Slik er studiet

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden og fast nettundervisningsdag på de tirsdagene som er spesifisert under.

Samlinger høst 2017

 • Uke 36 - tirsdag 05. og onsdag 06. september
 • Uke 43 - tirsdag 24. og onsdag 25. oktober
 • Uke 48 - tirsdag 28. og onsdag 29. november

Nettundervisning tirsdager: 26. september i uke 39 og 7. november i uke 45.
Samlinger vår 2018

 • Uke 2 - tirsdag 09. og onsdag 10. januar
 • Uke 4 - tirsdag 06. og onsdag 07. februar
 • Uke 16 - tirsdag 17. og onsdag 18. april

Nettundervisning tirsdager: 23. januar i uke 4, 27.februar i uke 9, 13.mars i
uke 11 og 25.april i uke 17. 

 

Opptakskrav

Fullført en av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer
 • Faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

I tillegg kreves minimum 20 % ansettelse i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper for utenlandske søkere.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student