Karianne Nyheim Stray

Postdoktor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-74)
Jeg er ansatt som postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet Migrant Work Inclusion, 2022-2025, og ved institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved USN Handelshøyskolen. Jeg holder til på campus Bakkenteigen til daglig.

Ansvarsområder

Postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet Migrant Work Inclusion.

Tidl. offentlig sektor PhD stipendiat ansatt i NAV, og tatt opp ved doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research.  Tittel på avhandling: Den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ny kontekst - nye roller? 

Medlem av den tverrprofesjonelle og internasjonale Thinktank i forskerskolen PROFRES 2.0. Tidligere deltaker og stipendiatrepresentant. PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.

Medlem av forskergruppen Økonomisk organisering, USN Handelshøyskolen 

Medlem av forskergruppen HENÆR, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, USN

Kompetanse

Forskererfaring fra prosjektet Verdier av integrering, under ledelse av USN og i samarbeid med NORCE, Vista Analyse AS og NTNU. Finansiert av KS.

Erfaring fra inkludering av personer utenfor arbeidsliv i regi av NAV og tiltaksleverandører til NAV, med særlig vekt på arbeid og psykisk helse

Erfaring med metodikken Supported Employment (SE) og Individual Placement and Support (IPS)

Samarbeid med arbeidsgivere

Kurs og prosessledelse innenfor arbeidsmiljøutvikling og helsefremmende arbeid

Karriereveiledning av studenter

CV

Publikasjoner

Stray, K.N (2022), Den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ny kontekst - nye roller?, PhD. thesis

Stray, K. N; Thomassen, O.J & Vike, H (2022), Assessing sicklisted clients' work ability. A moral mission?, Critical Social Policy, https://doi.org/10.1177/02610183221113171.

Stray, Karianne Nyheim; Ljungblad, Linda Wike. Kokt frosk-syndrom i akademia: Stressmestringskurs og "Full yogic breathing" kan ikke være hele løsningen. Forskersonen.no, publisert 13.12.2020

Ljungblad, Linda Wike; Stray, Karianne Nyheim; Joranger, Line. Viktig praksiskunnskap gjøres irrelevant når tellekanter er viktigere enn kunnskap. Khrono.no, publisert 17.12.2019.

Stray, Karianne Nyheim. Å forske på sine egne. Pecha Kucha presentasjoner under Forskningsdagene 2019; Campus Bakkenteigen og Campus Drammen, september 2019