Karianne Nyheim Stray

Postdoktor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-74)
Jeg er ansatt som postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet Migrant Work Inclusion, 2022-2025, og ved institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved USN Handelshøyskolen. Jeg holder til på campus Bakkenteigen til daglig.

Ansvarsområder

Kompetanse

Forskererfaring fra prosjektet Verdier av integrering (2020-2021), under ledelse av USN og i samarbeid med NORCE, Vista Analyse AS og NTNU. Finansiert av KS.

Bred inkluderingskompetanse gjennom arbeid med inkludering av personer utenfor ordinært arbeidsliv i NAV og som ansatt i tiltaksleverandører til NAV, med særlig vekt på arbeid og psykisk helse.

Erfaring med metodikken Supported Employment (SE) og Individual Placement and Support (IPS).

Erfaring med samarbeid med arbeidsgivere om inkluderingsprosesser.

Kurs og prosessledelse innenfor arbeidsmiljøutvikling og helsefremmende arbeid.

Karriereveiledning av studenter.

CV

Publikasjoner

Stray, K.N (2023), KAI-podden, episode 33: NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne. Kan alle stort sett gjøre noe? OsloMet, Komptansesenter for arbeidsinkludering

Stray, K.N (2023), KAI-kronikken: NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne - et moralsk oppdrag? OsloMet, Komptansesenter for arbeidsinkludering

Stray, K.N (2022), Den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ny kontekst - nye roller?, PhD. thesis

Stray, K. N; Thomassen, O.J & Vike, H (2022), Assessing sicklisted clients' work ability. A moral mission?, Critical Social Policy, https://doi.org/10.1177/02610183221113171.

Stray, Karianne Nyheim; Ljungblad, Linda Wike. Kokt frosk-syndrom i akademia: Stressmestringskurs og "Full yogic breathing" kan ikke være hele løsningen. Forskersonen.no, publisert 13.12.2020

Ljungblad, Linda Wike; Stray, Karianne Nyheim; Joranger, Line. Viktig praksiskunnskap gjøres irrelevant når tellekanter er viktigere enn kunnskap. Khrono.no, publisert 17.12.2019.

Stray, Karianne Nyheim. Å forske på sine egne. Pecha Kucha presentasjoner under Forskningsdagene 2019; Campus Bakkenteigen og Campus Drammen, september 2019