Forskningsgruppe for samfunnsanalyse

Vi bruker samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder for å studere endringer i velferdsinstitusjoner, styringsideologier, utdanningsmarkedet, arbeidsmarkedet og arbeidsliv.

Hva forsker vi på?

Ett sentralt faglig utgangspunkt er den gjensidige påvirkningen som skjer mellom aktører (for eksempel enkeltindivider og grupper) og institusjonelle ordninger (for eksempel organisasjoner og reguleringer).

Temaer som innovasjon, organisasjon og styring (governance), såvel som samspillet som skjer i skjæringsfeltet mellom regulerende myndigheter og ulike typer av organisasjoner (kommersielle, non-profit virksomheter, private og offentlige), er noen av de prioriterte forskningsområdene i forskningsgruppen.

Våre pågående forskningsprosjekter stimulerer og støtter samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer i og utenfor USN, aktører utenfor forskningssektoren og praksisfeltet.

Slik bidrar både pågående og kommende aktivitet i forskningsgruppen til å adressere USNs overordnede mål om både å være arbeidslivsrettet og å løse viktige samfunnsutfordringer.

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppen bruker et bredt spekter av kvantitative og kvalitative metoder som forskningsmetoder, i ulike prosjekter.

Forskningsdisipliner

Involverte akademiske disipliner er sosiologi, samfunnsøkonomi, historie, statsvitenskap og pedagogikk.

Aktuelle medlemmer forsker innenfor velferd og velferdsinstitusjoner, organisasjoner, styringsregimer og regulering, nettverk og tillit, sosial ulikhet og polarisering, utdanning og arbeid, innovasjon, migrasjon og ledelse.

Samarbeidspartnere og nettverk
 • Universitetet i Stockholm
 • Universitetet i Uppsala
 • Universitetet i Wien
 • Universitetet i Oslo
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Nordlandsforskning
 • Folkehelseinstituttet
 • NAV
 • ARCOM-nettverket
 • ENRIC-nettverket
Pågående forskningsprosjekter

Migrant Work Inclusion: NFR-finansiert forskningsprosjekt 2021-2025 om inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Kontaktpersoner: prosjektleder Annett Arntzen og arbeidspakke-leder Ole Jacob Thomassen

CLASS: Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools. NFR-finansiert 2021-2025. Samarbeid med Universitetet I Stockholm, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Wien, Norges idrettshøyskole og OsloMet. Kontaktperson: prosjektleder Tine S. Prøitz. Andre involverte fra forskningsgruppen: Sigrunn Tvedten og Jens B. Grøgaard

«KOLS-prosjektet»: En brukerundersøkelse av egenmonitorering blant personer med kronisk sykdom. Finansiert av Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet og USN Handelshøyskolen 2021-2022. Samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og fire kommuner i Østfold og Vestfold. Kontaktperson: Are Branstad og Annett Arntzen.

Evaluering av Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis. Finansiert av Utdanningsdirektoratet 2021-2025. Samarbeid mellom NIFU, NTNU og Nordlandsforskning. Kontaktperson: Christian Wendelborg, NTNU (prosjektleder), Cay Gjerustad, NIFU (prosjektleder NIFU). Involverte fra forskningsgruppen: Jens B. Grøgaard.

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever. Finansiert av Utdanningsdirektoratet 2021-2024. Samarbeid mellom NIFU, Høgskolen Innlandet, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Kontaktperson: prosjektleder Berit Lødding, NIFU. Involverte fra forskningsgruppen: Jens B. Grøgaard.

(Nordic) Unequal Childhood. Childhood, School and Inequality in the Nordic Countries. A collaboration platform and research umbrella, including subprojects in collaboration with the municipality of Trondheim, and with municipalities and universities in Tampere and Norrköping. Partly funded by the Nordplus Horizontal program and the Nordic Council of Ministers. Contact persons and project leaders: Håkon Leiulfsrud (NTNU/ISS), Anna Rapp (NTNU/ILS) og Eli Smedplass (NTNU/ILS). Involverte fra forskningsgruppen: Sigrunn Tvedten

Sosial ulikhet i helse: Fagråd i Viken fylkeskommune og HiØ, Befolknings- og folkehelseundersøkelser. Kontaktperson: Bengt Wenstøb (HiØ), Annett Arntzen (USN)

Navs samarbeid med arbeidsgivere: Offentlig ph.d.-prosjekt finansiert av NFR/NAV. Kontaktpersoner: Karianne Nyheim Stray  Ole Jacob Thomassen