Master i økonomi og ledelse - siviløkonom 2-årig

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom 2-årig

Ønsker du en mastergrad i økonomi og ledelse med sidetittel siviløkonom er dette studiet for deg. Velg mellom spesialiseringene: Markedsføringsledelse, strategi- og kompetanseledelse, industriell økonomi og bedriftsøkonomisk analyse.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor master i økonomi og ledelse - siviløkonom?

Siviløkonomstudiet er den høyeste utdanning innen økonomi og ledelse rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Utdanningen er tverrfaglig, samt at den gir deg mulighet til å velge ett fordypningsområde, uavhengig av den fordypning du tok på bachelorstudiet. Dette gir deg en unik mulighet til å sette sammen en utdanning som er attraktiv og tilpasset dine karriereplaner.

Siviløkonom er et kjent begrep blant norske arbeidsgivere, og et bevis på at du har en anerkjent utdanning med svært mange anvendelsesområder.

 

Studiested

Dette studiet undervises på både campus Kongsberg og Ringerike.

Hva slags jobb får du?

Som siviløkonom har du stor faglig bredde og dette gjør deg kvalifisert til mange typer stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt.

Med siviløkonomutdanning fra USN kan du jobbe med leder- og resultatansvar i spennende stillinger både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere studenter er i dag i jobb som blant annet markedssjefer, produktsjefer, prosjektledere, forskere og direktører.

Dette lærer du på master i økonomi og ledelse - siviløkonom

Siviløkonomstudiet gir deg en unik og verdifull spisskompetanse innen enten markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse, strategi og kompetanseledelse eller industriell økonomi.

Spesialiseringer

Dette masterstudiet tilbyr spesialisering innen disse økonomisk-administrative fagområdene, og i din søknad må du velge hvilken av disse spesialiseringene du ønsker:

Les mer om de studiet og studieretningene i studieplanen.

Nærhet til arbeidslivet

Vi har et stort fagmiljø innen økonomi og ledelse. Det garanterer deg gode forelesere og veiledere, samt muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Noen av de ansatte har lederstillinger i næringslivet, parallelt med at de underviser på USN.

USNs egne forskere og forelesere er flittig brukt som gjesteforelesere og samarbeidspartnere internasjonalt. Det sikrer deg en siviløkonomutdanning som hele tiden følger utviklingen i fagområdene. Vi bruker også gjesteforelesere fra et stort internasjonalt nettverk i siviløkonomstudiet og flere av disse knyttes også til oss i professorstillinger.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i økonomi og ledelse i utlandet. Alle de fire spesialiseringsretningene har gode utvekslingsmuligheter. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier. Ved USN har vi en doktorgrad i markedsføringsledelse.

Oppfyller du ikke kravene til siviløkonom?

Hvis du ikke oppfyller kriteriene fra Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) for sidetittelen siviløkonom, er du kanskje kvalifisert til å søke på master i økonomi og ledelse hvor du kan velge mellom en spesialisering innen markedsføring eller strategi og kompetanseledelse.

NRØA- kravene består av:

  • Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
  • Administrasjonsfag: 25 studiepoeng
  • Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
  • Metodefag: 20 studiepoeng

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende, som må tilfredsstille NRØAs plan for bachelor i økonomi og administrasjon, økonomi og ledelse eller bachelor i regnskap og revisjon. Søkere med annen utdanningsbakgrunn må dokumentere at de oppfyller NRØA kravene.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: Bedriftsøkonomisk analyse: 8114, Markedsføringsledelse: 8115, Strategi og kompetanseledelse: 8117, Industriell økonomi: 8125
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student