Tverrprofesjonell fagdag om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn

Vi inviterer studenter, på tvers av profesjonsutdanningene, til fagdag slik at dere skal kunne lære å samarbeide slik dere må gjøre når dere kommer ut i yrkeslivet. Få bedre innsikt i egen profesjon og hverandres ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverretatlige samhandlingssituasjoner.


08 Jan

Praktisk informasjon

  • Dato: 8. januar 2020
  • Tid: kl. 09.00 - 15.00
  • Sted: Quality hotell, Oseberg kulturhus, Tønsberg

  • Påmeldingsfrist: 1. desember 2019

Tentativt program

09.00 Velkommen og åpning ved rektor ved USN, Petter Aasen.

09.30 Barn i risiko, skadelige omsorgssituasjoner – Øyvind Kvello.

10.30 Internett relaterte overgrep, deling av bilder og seksuell utpressing.  Ved Hanne Andreassen fra Kripos.

11.00 Lønsj.

12.00 Presentasjon av case for paneldebatt.

12.30 Paneldebatt – Deltakere i panel: barnehagestyrer, rektor barneskole 1-7 trinn, Christine Herudsløkken i politiet, barneverntjenesten, helsesykepleier, Landsforeningen for barnevernsbarn.

13.45: Ungdom og seksuell vold – Kari Stefansen.

14.30: Avslutning ved dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap Heidi Kapstad, dekan ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Arild Hovland og avdelingsleder ved Politihøgskolen, Per Ludvik Kjendlie.

15.00: Vel hjem!

Bakgrunn for konferansen

Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, tok etter pålegg fra Stortinget,i 2017, et initiativ til samarbeid om undervisning om samvirke mot vold og overgrep mellom helse-, sosialfag-, politi- og lærerutdanninger og spesialpedagogiske utdanninger.

Målet er at studentene, på tvers av profesjonsutdanningene, skal kunne lære å samarbeide slik de eventuelt vil måtte gjøre når de kommer ut i sine respektive yrker. De skal få bedre innsikt i egen profesjon og hverandres ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverretatlige samhandlingssituasjoner.