Tverrprofesjonell fagdag

42

Tverrprofesjonell fagdag gjennomføres årlig for studenter ved profesjonsutdanningene på Politihøgskolen og Universitetet i Sørøst-Norge.  Fagdagen er en del av tverrprofesjonell undervisning for studentene. Fagdagen skal bidra til at studentene tilegner seg kompetanse om fenomenet vold og overgrep, hvordan vold og overgrep mot barn kan avdekkes og hvordan vi gjennom tverrprofesjonelt samarbeid kan gi barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, en god oppvekst.

Kommende og gjennomførte fagdager

Samarbeidspartnere