Tverrprofesjonell fagdag om vold og overgrep mot barn og unge 2024

Tverrprofesjonell fagdag illustrasjonsfoto

Samarbeid om undervisning om samvirke mot vold og overgrep mellom helse-, sosialfag-, politi- og lærerutdanninger og spesialpedagogiske utdanninger.


04 Jan

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Presentasjoner fra dagen

Program

09.00 – 09.15
Velkommen og introduksjon til dagen
Nina Skarpenes, rektor på Politihøgskolen. 

09.15 – 10.15
En ulykke kommer sjelden alene
Øyvind Kvello  

10.15 – 10.30
Pause

10.30 – 11.30
Avvergeplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
Ingrid L. Ørum i dialog med spørsmål fra praksisfeltet. 

11.30 – 12.15
Lunsj

12.15 – 13.15 
Usynliggjøring- og ugyldiggjøringsmekanismer
Siri Søftestad

13.15 – 13.30
Pause

13.30 – 14.00
Perspektiver fra praksisfeltet
Vibeke Gagnum og Annette Johannessen.
Sosialpediatrisk seksjon, Barneavdeling for nevrofag, Barne- og ungdomsklinikken.
Universitetssykehuset i Oslo 

14.00 – 14.15
Pause 

14.15 – 14.45
Perspektiver fra praksisfeltet
Vibeke Gagnum og Annette Johannessen.
Sosialpediatrisk seksjon, Barneavdeling for nevrofag, Barne- og ungdomsklinikken.
Universitetssykehuset i Oslo 

14.45 –  15.00 
Avslutning
Per- Ludvik Kjendlie, dekan ved USN

Om foredragsholderne

Ingrid Løining Ørum

Ingrid Løining Ørum er utdannet jurist og sosionom, og arbeider for tiden med en doktorgrad i strafferett ved Politihøgskolen. Hun forsker på temaet avvergeplikt i møte med partnervold, og er en del av et større forskningsprosjekt.

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er forsker ved RBUP Øst og Sør ved Universitetet i Sørøst- Norge. Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP,PPT, familievernet og barnevernet. Kvello har skrevet flere forskningsartikler, bidratt i en rekke nasjonale utredinger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpeinstanser.

Siri Søftestad

Siri Søftestad er sosionom, ph.d., og har tidligere jobbet innen barnevern og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har skrevet flere fagbøker og er en av initiativtakerne til reddesmå.no, et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Barneavdeling for nevrofag

Vibeke Gagnum, overlege, ph.d. og seksjonsleder ved Sosialpediatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.

Vibeke har jobbet mange år som barnelege innen fagområdet sosialpediatri. Hun har særlig spisskompetanse på medisinske undersøkelser ved seksuelle overgrep på barn (0-14 år). Vibeke har vært med under oppstarten av Tverrfaglig helsekartlegging hvor man kartlegger barns helse ved omsorgsovertagelse. Det siste året har hun vært invitert ut til politi og barnevernstjenester for å øke kunnskapen om betydningen medisinske undersøkelser kan ha for barn.

Annette Johannessen, psykologspesialist og leder for «Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn» ved Ullevål sykehus, OUS.

Har flere års erfaring innen psykisk helsevern og rusbehandling. Har jobbet mye med barn og ungdom som lever med vold, rus, overgrep og foreldre med psykiske lidelser, på individ- og systemnivå.